Forside

Om Danicafossils
Danicafossils er en præsentation af fossiler samlet på diverse lokaliteter i Danmark og Skåne med udgangspunkt i Danekræsamlingen, SNM.

Der er over år udgivet en del publikationer omhandlende fund i Danekræsamlingen, men også fra andre samlinger. De vil være anført som reference hvor det er relevant.
De kan for nogles vedkommende downloades som PDF-fil.

Sten Lennart Jakobsen