Nyt fund af Mosasaur fra Stevns Klint
29-05-2017

SNM's samlinger er for nyligt blevet forøget med 27 nye Danekræ.
Af særlig interesse skal nævnes en meget sjælden tand af en mosasaur, som blev fundet af en tysk samler på Stevns Klint. Mosasaurer var store, marine krybdyr med et krokodille-formet hoved og en slangelignende krop, der ligesom dinosaurerne og mange andre dyregrupper uddøde på overgangen mellem Kridt og Danien for omkring 65 mill. år siden. Mosasaurerne levede i havet, men har formodentlig holdt til på lavt vand nær datidens kyster. I det mindste er de fleste rester af mosasaurer i det dansk-sydsvenske område fundet i det nordøstlige Skåne, hvor aflejringer fra skrivekridthavets kystnære del er bevaret. Fra det danske skrivekridt er hidtil kun fundet enkelte tænder, som blot vidner om, at dyrene lejlighedsvis har befundet sig det danske område.
Det nye fund af en mosasaur tand er blevet bestemt til Carinodens minalmamar (DK 907). En sjælden art, som kendes fra de hollandske og belgiske kridtaflejringer, men aldrig fundet i Danmark. En publikation om fundet er under udarbejdelse af Jesper Milàn (formand for Danekræudvalget) samt 2 hollandske forskere.


English version

Carinodens SNM's collections have recently been increased with 27 new Danekræ.
Of particular interest should be mentioned a very rare tooth of a mosasaur, which was found by a German collector at Stevns Klint. Mosasaurs were large marine reptiles with a crocodile-shaped head and a slender-like body that, like the dinosaurs and many other animal groups went extinct at the K/PG-boundary about 65 million years ago. The Mosasaurs lived in the ocean, but presumably had low water preference near the coasts of that time. At least, most remains of mosasaurs in the Danish-Southwest region are found in northeastern Scania, where deposits from the coastal area of the end cretaceous are preserved.
The new discovery DK-907 represents a tooth of the rare durophagous mosasaur Carinodens minalmamar found in the uppermost Maastrichtian Højerup Member at Stevns Klint, representing the very last 50.000 years of the Maastrictian. Carinodens is known from the Maastrichtian of Belgium and The Netherlands, and the new tooth represents the northernmost occurrence of Carinodens. A publication is being prepared by Jesper Milàn (chairman of the Danish Danekræ Committee) and 2 Dutch researchers.