Information
De fleste har hørt om danefæ. Hvis du f. eks. finder et meget flot guldfund, så skal det afleveres til Nationalmuseet. Danekræ er den naturhistoriske udgave af danefæ. Alle meteoritter er danekræ, og hvis du finder et sjældent eller meget velbevaret fossil, så er det måske også et danekræ.

Geologisk Museum varetager behandlingen af danekræ for Statens Naturhistoriske Museum.

Danekræ er danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Danekræ tilhører staten og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Have & Museum).

I praksis er man også velkommen til at henvende sig til et af Danmarks øvrige statslige eller statsanerkendte museer, hvis man kommer i besiddelse af en naturhistorisk genstand, der formodes at være danekræ.

Har du kommentarer til denne side, så kontakt mig på nedenstående e-mail.

Sten Lennart Jakobsen
stenlennart@yahoo.dk