Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Hoploparia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
93
Accessionsnummer:
DK 105
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Leif Rasmussen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Faxe Kalkbrud
Stratigrafi:
Danskekalken
Periode:
Paleocæn [M.Danien]
Type:
Sediment:
Bryozokalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Oncopareia er en uddød slægtning til nutidens hummer, Homarus. Fossilets skjold er bevaret sammen med fire ganglemmer og den store, venstre klosaks, mens halen helt mangler. Derfor er det sandsynligt, at der er tale om et hudskifte. Fossilet er 15 cm langt. En tredje slægtning til nutidens hummer er Hoploparia, der også kendes fra bruddet, men kun i form af en enkelt løs hale.

Mens fossile hummere er meget sjældne, er der fundet mange millimeter-store, linseformede mavesten (gastrolitter) fra hummere, der derfor nok har været mere almindelige end antallet af skeletfund umiddelbart tyder på.

 Note Hummer, Hoploparia, i bryozokalk.

Danicafossils © 2015