Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anguilliformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
92
Accessionsnummer:
DK 103
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
I modsætning til ålefisken DK 36 fra Stolleklint Ler er der her tale om en unge. Længden er 55 mm, heraf udgør hovedet ca. 6 mm. Kraniet viser mange fine detaljer, bl. a. den for ål ret korte underkæbe, hvis tænder dog ikke er synlige, samt overkæben med to rækker af alveoler (tandhuler). Der er bevaret lidt over 110 hvirvler. Rygfinnen ses fra hvirvel nr. 72 og gatfinnen fra omkring nr. 65, men begge kan oprindeligt have strakt sig længere fremover. Familietilhørsforholdet er indtil videre ubestemt – et så lille og ungt eksemplar er ikke let at klassificere mere præcist.

I Stolleklint Ler og moler findes sjældne fund af i alt formentlig fire familier af ålefisk (havål, muræner, alm. ferskvandsål samt en, måske flere, ubestemte familier). Det er de ældste skeletter, der vidner om udspaltningen af de moderne ålefamilier. Allerede ca. 5 mill. år senere i Norditaliens Monte Bolca fauna findes mange flere familier af ål, både uddøde og nulevende, mens ingen af de nulevende familier er identificeret fra Kridttiden. Muræner findes også i Lillebælt Ler.

 Note Ålefisk i cementsten.

Danicafossils © 2015