Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Isomicraster sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
9
Accessionsnummer:
DK 11
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Walter Kegel Christensen
Lokalitet:
Bavnodde, Bornholm
Stratigrafi:
Bavnodde Formationen
Periode:
Sen Kridt [Santonien]
Type:
Sediment:
Bavneodde Grønsand

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Walter Kegel Christensen 
Fundet er gjort af Henrik Madsen, sommeren 1990. Stykket er modtaget på Geologisk Museum sommeren 1991 ved lektor Niels Bonde. Det stammer fra Bavnodde Grønsandet på Bornholm og er indsamlet på sydvest kysten ved Forchhammers Odde. Bavnodde Grønsandet er her fra det Øverste Coniacien, d.v.s. ca. 87 millioner år gammelt.

Søpindsvinet er velbevaret, men deformeret ved kompaktion. Det har følgende mål: bredde ca. 50 mm, længde ca. 25 mm, og højde ca. 35 mm.

J.P.J. Ravn beskrev i 1921 faunaen fra Bavnodde Grønsandet på Bornholm, og i sin publikation nævner han et, ukomplet eksemplar af Micraster sp., idet undersiden af skallen mangler. I sit arbejde fra 1927 over de irregulære echinider fra Danmark nævner Ravn samme eksemplar. I Geologisk Museums samlinger findes der udover det af Ravn nævnte eksemplar kun et lille, næsten komplet eksemplar, der er deformeret ved kompaktion. Dette eksemplar mangler dog dele af undersiden.
Det kan heraf konkluderes, at søpindsv1n af slægten Micraster (eller underslægten Isomicraster), er meget sjældne i Bavnodde Grønsandet. På grund af sjældenheden og den gode bevaringsform anbefales det, at det af H. Madsen indsamlede eksemplar gøres til danekræ p. gr. a. sin forskningsmassige og udstillingsmæssige værdi.
Der vedlægges en udtalelse fra lektor Ulla Asgaard, Geologtsk Institut, Københavns Universitet om fundets videnskabelige værdi.
Jeg vil anbefale, at søpindsvinet registreres og opbevares på Geologisk Museum.

Udtalelse fra lektor Ulla Asgaard, Geologtsk Institut, Københavns Universitet
Ad Micrasteren. Den tilhører slægten Isomicraster, og er cf. I. senonensis. Den er velbevaret, men deformeret af kompaktion. Den er af høj videnskabelig interesse, idet Ravn (1921, s.l5) kun nævner en Micraster uden underside (og derved ikke bestemt til art). Den nye Isomicraster kan nok bestemmes til art. Jeg har ikke hørt om flere micrasterider fra Bavnodde Grønsand siden Ravns tid.

 Note Irregulært søpindsvin, Isomicraster, i Bavnodde Grønsand.

Danicafossils © 2015