Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
888
Accessionsnummer:
DK 905
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Arnager Klint, Bornholm
Stratigrafi:
Arnagerkalk (bundkonglomerat?)
Periode:
Kridt [Coniacien?]
Type:
Replacering
Sediment:
Arnagerkalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 

En evaluering af DK 905, et fund af en corona og nogle få pigge fra det regulære søpindsvin, Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo

DK905 er et meget sjældent fund. Det er en corona (skal) af et regulært søpindsvin af arten Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo (SORIGNET, 1850). Denne corona er fundet i Arnagerkalk fra Coniacien eller måske snarere fra Arnagerkalkens bundlag: de mange korn af glaukonit og skallens mørkfarvning kunne antyde dette - arten opgives i udlandet at optræde fra Turonien. Indtil efteråret 2015 var artens forekomst i Danmark kun sandsynliggjort via dårligt bevarede pigge. I 2015 gjordes et flot fund af helt sikre pigge af denne art. Dette fund blev gjort til danekræ nr. 781. I øvrigt med samme finder som nærværende DK905 har. Men DK781 viste "kun" piggene, så typisk for finderen, satte hun sig for med stor ihærdighed også at lede efter en tilhørende corona. - Og her er den! Og som noget ekstra sjældent, er hele kredsen af genitalplader og terminalplader i topfeltet bevaret på plads. Disse plader findes kun meget sjældent sådan in situ. Normalt nedbrydes det bindevæv, der holder sammen på dem meget hurtigt - måske inden for få dage på havbunden.

Efter min opfattelse og anbefaling må DK905 helt sikkert kunne kåres som danekræ.

Litteratur

AP-H 2013. Fossilien aus dem Campan von Hannover. Arbeitskreis Paläontologie Hannover. 3. Auflage, 2013. ISBN 978-3-938385-57-9.

Ravn, J.P.J. 1918: Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna. II. Turonet. - Danm. geol. Unders. II.Rk. 31. København.

Ravn, J.P.J. 1928: De regulære Echinider i Danmarks Kridtaflejringer. - D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvidensk. og Mathem. Afd. 9. Række. I. 1.

Smith, A.B. & Wright, C.W. 1989. British Cretaceous echinoids. Part 1, General introduction and Cidaroida. Monograph of the Palaeontographical Society [publication no. 578, issued as part of volume 141].

Surlyk, F. 2006: De ældre lag fra Sen Kridt (s. 166-168, del af kapitel 9) i: Naturen i Danmark - Geologien. Gyldendal. København.


 Note Corona og nogle få pigge fra det regulære søpindsvin, Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo.

Danicafossils © 2015