Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Isselicrinus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
884
Accessionsnummer:
DK 911
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Sonnich Brinch Morgenstern
Bestemt af:
John W. M. Jagt
Lokalitet:
løsfund på Samsø
Stratigrafi:
Periode:
sandsynligvis Danien
Type:
Aftryk
Sediment:
Flint

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  John W. M. Jagt 
Upon death, sea lilies disintegrate rapidly, with the exception of portions of their stalk (e.g., isocrinids, bourgueticrinids) or their cup (centrodorsal + theca) as in comatulids. Cirri, brachials and pinnules become scattered subsequently. In spite of the fact that this find, in a flint cobble, does not retain any visible cup elements, the sheer length of the arms and pinnules, their number (arm branching) and close association warrant selection as Danekræ, study and description. Their orientation also suggests current alignment and no subsequent disturbance. The type of brachial is indicative of an isocrinid, possibly of the genus Isselicrinus.

Kommentarer af Sten Lennart Jakobsen:
I lighed med andre echinodermer (pighude) i skrivekridtet som fx slangestjerner, søpindsvin og søstjerner er bevaringen af disse dyr oftest fragmentariske, da de ret hurtigt efter deres død falder fra hinanden i enkeltelementer. Dette er i særlig grad udtalt hos søliljer, som normalt kun findes som isolerede stilkled og stilkstykker fra selve kronen.

DK 911 er til gengæld et sjældent eksempel på en næsten komplet bevaret isocrinid sølilje krone indlejret i flint. Søstjernens krone består af 5 arme, som kan være ugrenede eller grenede og fungerer som fødesamlende organ. Enkelte af disse arme er bevaret som et aftryk i flinten, der har muliggjort en afstøbning, som tydeligt viser armene med de tynde sidegrene (cirri). Denne stilktype har en karakteristisk form og kan derfor henføres til gruppen isocrinider og muligvis til slægten Isselicrinus. Desværre er dyrets theca (krop) skjult i selve flinten, men kan muligvis ”fremkaldes” ved en mikroCTskanning.


Danicafossils © 2015