Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Coelopleurus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
880
Accessionsnummer:
DK 912
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Trelde Næs
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
plastisk ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 
Dette godt 1 cm store regulære søpindsvin er meget karakteristisk af slægten Coelopleurus. Denne slægt kendes fra Eocæn til Nutid og er ret vidt udbredt, geografisk set. Der kendes adskillige arter fra Spanien, Frankrig og England fra Eocæn. Den mest sandsynlige art er C. wetherelli, der bl.a. findes nævnt i Rayner et al. (2009). Måske er det i virkeligheden en helt ny art.

På trods af, at DK912-eksemplaret stedvis er lidt eroderet, er andre dele af det meget skarpt og godt bevaret, således at diagnostiske karakterer er meget synlige, fx den cirkulære, fremhævede platform, som de primære pigvorter sidder på. Tydeligt er også det nøgne felt øverst i alle interambulacral¬felter. Topfeltpladerne er til stede og tydelige. Der er tidligere fundet slidte skaller af Coelopleurus i Lillebæltler ved Treldenæs. Der er en afbildning i Naturen i Danmark, Geologien (side 214, fig. 10-41, nr.2).

DK 912 fortjener i høj grad at blive gjort til danekræ begrundet i 1) mulig ny art og 2) sjældenhed og detaljemæssigt god bevaring.

Brugt litteratur: Heilmann-Clausen, C. 2006: Eocæn efter de tidligste lag (s. 211-220, del af kapitel 10) i: Naturen i Danmark - Geologien. Gyldendal. København.

Rayner, D., Mitchell, T., Rayner, M. & Clouter, F. 2009: London Clay Fossils of Kent and Essex. Medway Fossil and Mineral Society. (ref. side 94).

Smith, A.B. & Kroh, A. (editor) 2011. The Echinoid Directory. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory [Page: Coelopleurus accessed May 1st, 2017]


Danicafossils © 2015