Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Metopaster poulsenii

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
875
Accessionsnummer:
DK 901
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Bennicke
Bestemt af:
John W. M. Jagt
Lokalitet:
Stevns Kridtbrud,Stevns Klint
Stratigrafi:
Periode:
Sen Maastrichtien
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  John W. M. Jagt 
In the 1950s, Wienberg Rasmussen already pointed out that juvenile starfish generally were rare in Upper Cretaceous and lower Paleogene strata. He had a few partial specimens and associated marginals that enabled reconstruction, mostly of the goniasterid Metopaster poulsenii. The present find is of great importance in preserving the whole complement of supero- and inferomarginals, with well-developed ornament of both spine pits and granules. Juveniles such as this prove that M. poulsenii had only two superomarginals (SM) in each side of the arm, unlike M. tumidus, thus documenting ontogenetic changes. As such, this particular specimen deserves to be designated Danekræ.

Kommentar Sten Lennart Jakobsen: DK 901 er et næsten komplet bevaret ungt individ af søstjernen Metopaster poulsenii. Fossilet er udpræpareret af skrivekridt, således at både under- og oversiden kan studeres. Alle de ydre randplader (marginalia ) er bevaret i sammenhæng og fremstår meget detaljerede med de fine grubber, hvorpå små torne har siddet. ). I lighed med andre echinodermer i skrivekridtet som fx slangestjerner og søliljer er bevaringen af disse dyr oftest fragmentariske, da de ret hurtigt efter deres død falder fra hinanden i enkeltelementer.

Arten Metopaster poulsenii er opstillet af den danske palæontolog BRÜNNICH NIELSEN (1943, side 27-30 & tavle 1, fig. 2-9) på basis af fragmentariske fund i skrivekridtet i Stevns Klint.

I WIENBERG RASMUSSENS revision (1950) af søstjernerne og slangestjernerne fra det danske Kridt og Danien opregnes en række yderligere, men stadig fragmentariske fund af arten. De fleste fund er fra samme lokalitet som BRÜNNICH NIELSENS holotype.

Konklusion: Den komplette bevaringsmåde af armspidserne har betydning for bestemmelsen, da det er antallet af øvre randplader i hver armside, der er adskiller de to kendte arter af slægten Metopaster i skrivekridtet – Metopaster poulsenii og Metopaster tumidus. Da DK 901 desuden er det første komplette fund af en juvenil (ungt individ) Metopaster poulsenii, viser det at antallet af randplader er konstant i de forskellige vækststadier.

Litteratur:
K BRÜNNICH NIELSEN: The Asteroids of the Senonian and Danian Deposits of Denmark. - Kgl. Danske vidensk. selsk. Biol.

H. WIENBERG RASMUSSEN: Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea with Special Reference to the Species found in Denmark. - Danm. Geol. Unders. II, 77. 1950.


Danicafossils © 2015