Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Fredericia barsoei

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
871
Accessionsnummer:
DK 885
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Trelde Næs
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formation
Periode:
Nederste Eocæn (Ypresien)
Type:
Sediment:
Plastisk ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Krabbeskjoldet forsynet med en epibiont (bryozo)

 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
DK 885 er et meget sjældent eksemplar af krabben Fredericia barsoei. Blandt 482 eksemplarer af denne krabbe, som blev beskrevet af Joe Collins og undertegnede i 2003, er det foreliggende fund det eneste kendte eksemplar med epibiont på skjoldet. Nulevende krabber har i større eller mindre grad bevoksninger med forskellige epibionter ( kalkrørsorme, bryozoer m. m.) især de ældre krabber, som ikke foretager hudskifte så ofte, som juvenile former. Men blandt fossile krabber og krebsdyr i det hele taget, er krabber med bevarede epibionter meget sjældent forekommende, hvilket til dels skyldes diagenetiske forhold. Epibionter sidder fasthæftet til skjoldets epicuticula, som opløses under indlejringen i sedimentet og erstattes med sediment, hvilket bevirker at evt. bevoksninger sidder skjult i matrix.

Konklusion: DK 885 er med en bryozo fasthæftet til skjoldet, således det eneste kendte eksemplar af i alt 3000 undersøgte krabber fra det plastiske ler ved Trelde Næs. Da fossilet har forskningsmæssig potentiale vil jeg anbefale, at det bliver erklæret danekræ.


Danicafossils © 2015