Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Amiidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
87
Accessionsnummer:
DK 98
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Susanne Gwinner
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Hasle Klint, Bornholm
Stratigrafi:
Periode:
Tidlig Jura [Pliensbachian]
Type:
Sediment:
Hasle Sandsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Det her behandlede fossil er fundet i sommeren 1994 af geologietuderende Susanna Gwinner. Fundstedet er Hasle Klint (Bornholm) og stammer fra den marine Hasle Sandsten (Nedre Jura). Det er indkommet i oktober 1994 via Lektor N. Bonde, som i September s.å. har lånt det af finderen. Han har undersøgt fossilet og givet undertegnede oplysninger, som ligger til grund for det følgende;

Status for fundet:
Det drejer sig om et lille, velformet hvirvelcentrum fra en Halecostom - en amioid "Ganoid" eller primitiv teleost-slægtning. Lignende hvirvler er (såvidt undertegnede ved) ikke kendt fra Hasle Sandstenen. Heller ikke Niels Bonde har fundet tilsvarende under sine indsamlinger fra disse lag gennem den seneste halve snes år, hvor han dog har samlet "Ganoid" skæl.

Fundet er videnskabeligt interessant ved at være Danmarks tidligste vidnesbyrd om Halecostom-gruppen (Amioider + Teleoster); måske endda den tidligste Actinopterygie inden for det danske område, hvis da ikke den løst fundne, halve Lepidotes-lignende fisk i konkretionen fra Bornholms S-kyst er af samme alder eller ældre. På grundlag af disse kendsgerninger bør man seriøst overveje, om det ikke vi1 være rimeligt, at tildele dette lille fossil Danekræ status.

 Note Hvirvelcentrum fra haleocostom (slægtning til nutidens dyndfisk) i Hasle Sandsten.

Danicafossils © 2015