Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cheloniidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
868
Accessionsnummer:
DK 884
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens R. Madsen
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Lillebælt Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Evaluering af fossil skjoldstykke af havskildpadde fra Trelde Næs

Fossilet er et velbevaret stykke skjold af en havskildpadde, hvor 6½ af hudpanserpladerne over ryghvirvelpladerne (neurale plader), og de midterste del af de tilsvarende ribbensplader (costale plader) er tilstede, med tydelige, sekskantede aftryk af kanterne fra hornpladerne fra yderhuden. Der kan anes omridset af ryghvirvlerne under ryghvirvelpladerne (som er sammenvokset hos skildpadder).

Der er tale om et ungdyr (juvenil eller subadult), bedømt ud fra at der ses tydelige, halvåbne suturer imellem skjoldets benplader. Der synes også at være spor af bioerosion enkelte steder på skjoldet. En samling af erosionshuller på costalpladerne i den ene side af fossilet er sandsynligvis nutidigt, mens et større, matrixudfyldt, ovalt hul i en ryghvirvelplade er forhistorisk.

Fossilet er meget nænsomt præpareret fra oversiden, der kan sandsynligvis frempræpareres dele af undersiden af skjoldet og ryghvirvlerne, men det kræver at stykkets stabilitet første afprøves og eventuelt stabiliseres.

Hudpanserpladerne af havskildpadder er ikke specielt diagnostiske, men det er klart at stykket tilhører de egentlige havskildpadder (familien Cheloniidae). Det er ikke sandsynligt, at en præparation af undersiden vil fremdrage flere informationer, da ryghvirvlernes form heller ikke er specielt diagnostisk.

Der er tidligere fundet rester af havskildpadder i Lillebælt Ler Formationen, herunder to stykker der er tidligere bestemt til den uddøde læderskildpadde Egyptemys (familien Dermochelyidae; se Karl & Lindow, 2010).

Baseret på størrelsen og ved sammenligning med to andre indsendt Danekrækandidater, DK 882 og DK 883, kunne DK 884 passe i størrelse og form med disse og sagtens stamme fra et dyr af samme takson og udviklingsstadie.

Det anbefales derfor på det stærkeste, at fossilet erklæres for Danekræ. Fossilet er meget velbevaret, nænsomt præpareret og kan sandsynligvis henføres til samme takson som to andre kandidater til Danekræ (DK 882 og DK 883). Det har endvidere solid udstillingsmæssig værdi, da det er nemt at afkode visuelt for det besøgende publikum.

Referencer

Karl, H.-V. & Lindow (2010): Eocene leatherback turtle material of the genus Egyptemys (Testudines: Dermochelyoidea) from Denmark. Studia Geologica Salmanticensia, 46 (1) s. 55-63


Danicafossils © 2015