Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Oncopareia klintebjergensis

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
863
Accessionsnummer:
DK 821
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt, Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Alex Andersens Grusgrav, Gundstrup
Stratigrafi:
Kerteminde Mergel
Periode:
Sen Paleocæn [Selandian]
Type:
Konkretion
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
I den geologiske litteratur er Kerteminde Mergel ofte beskrevet som meget fossilfattigt. På typelokaliteten Lundsgårds Klint er udsagnet ganske korrekt. Men i de senere år er der fundet mange fossilrige blokke af Kerteminde Mergel i grusgravene ved Gundstup og Tarup Davinde. Især er en stor mollusk samling (snegle og muslinger p.t. ved at blive beskrevet). Men der er også fundet fossile krebsdyr som krabber og som det skal behandles her langhalede krebs – hummere.

DK 821 består af 3 fund 1) ”fingrene” (Propodus og dactylus) af hvad der formodes at være venstre klosaks, fundet i Alex Anderens Grusgrav i Gundstrup, Fyn, 2) højre side af et rimelig velbevaret skjold og 3) et fragmentarisk skjold er fundet i NCC grusgrav i Tarup-Davinde , Fyn.
Alle tre fund tilhører Oncopareia klintebjergensis, som jeg sammen med Joe Collins beskrev i 1979 baseret på et løsfund af Grønsandskalk ved Klintebjerg, NV Sjælland.

Konklusion:
Når disse fund indstilles til vurdering som danekræ, så hænger det sammen med det faktum, at der i originalbeskrivelsen af arten kun var afbildet hummerens højre klosaks med de sylespidse torne på ”fingrene” (propodus og dactylus). Kendetegnende for hummere er deres forskellige klosakse. Den ene udformet som en kraftig knuseklo, den anden som en smal klippeklo. Sammen udgør de tre fund et vigtigt videnskabeligt bidrag til at komplettere beskrivelsen af arten og udbredelse i både regional og stratigrafisk sammenhæng.

Reference:
Jakobsen, S. L., Collins J. S. H.: Decapod Crustacea from the Palaeocene of Zealand, Denmark: Proc. Geol. Ass., 90 (2), p. 61 ? 64, 1979.


Danicafossils © 2015