Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Alcidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
862
Accessionsnummer:
DK 877
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Johanne Rasmussen,
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Gram Lergrav
Stratigrafi:
Gram Formationen
Periode:
Sen Miocæn [Tortonien]
Type:
Sediment:
Gram Ler

Billede

Foto ©: Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum


Billede

Foto ©: Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Evaluering af fossilt ravnenæbsben af alkefugl fra Gram Leret
Øvre del af venstre ravnenæbsben af alkefugl (Aves: Charadriiformes: Alcidae, n. gen et spec.)

Fossilet er et fragment bestående af øverste del af venstre ravenæbsben (coracoid). Fossilet er yderst velbevaret i tre dimensioner; et brud tværs over coracoidhalsen er limet sammen af Museum Sønderjyllands konservator (pers. komm., Trine Sørensen september 2016).

Fossilet er bestemt til at tilhøre en ny slægt og art af alkefugl (Alcidae) på grund af mange anatomiske ligheder med knogler fra nutidige alkefugle; 1) den stærkt indadvendte øvre del (extremitas omalis coracoidei) af ravnenæbsbenet; 2) udformningen og den relativt lave placering af ledfladen til overarmsknoglen (facies artic ularis humeralis), 3) og den tilsyneladende meget lave placering af processus procoracoideus.

Den overordnede udformning af den øvre del af ravnenæbsbenet minder især om nutidens lomvie (Uria aalge). Imidlertid besidder knoglen en ganske særegen form, der ikke er genfundet hos nogle af de nutidige arter af alkefugle i Zoologisk Museums samlinger (Aethia pusilla, Alca torda, Alle alle, Cepphus grylle, C. carbo, Fratercula arctica, Uria aalge, og U. lomvia). Ledfladen, der hæfter mod ønskebenet (facies articularis clavicularis) er meget fladtrykt og tilmed gennemsat af en skarp, V-formet fordybning, der løber tværs over ledfladen. Bedømmeren erindrer ikke, at have set en lignende struktur hos andre fugle, ej heller en særdeles erfaren kollega (pers. komm. Jon Fjeldså, 21. oktober 2016). Umiddelbart tyder fordybningen på, at der har været en skarp udvækst fra nøglebenets modstående ledflade, der har stabiliseret og fastlåst de to knogler meget stærkere end normalt er tilfældet hos alkefugle. Det hypotetiseres forsigtigt, at dette kunne være en tilpasning til en speciel kraftig form for undervandsflyvning (som praktiseres hos nutidige alkefugle) hos den nye slægt.

Direkte sammenligning med stykker i Zoologisk Museums samling viser, at den forhistoriske alkefugl har været på størrelse med nutidens lomvie (Uria aalge) eller polarlomvie (Uria lomvia).

Der er kun tre gange tidligere fundet fuglefossiler i Gram Leret. Det ene stykke – den nedre del af en overarmsknogle – blev bestemt til at være fra en alkefugl (Alcidae; Hoch, 2003), mens et fragment af et lårben fundet i juni 2015 blev bestemt til en forhistorisk art af lunde (Fratercula sp.) og blev erklæret for danekræ (DK 784). Det nye fossil blev fundet i 2011 og kan muligvis stamme fra samme art som overarmsknoglen. Derimod er det sikkert, at DK 877 er en helt anden art end den fossile lunde DK 784; både på grund af den store størrelsesmæssige forskel og at ravnenæbsbenet er morfologisk forskelligt fra lunders.

Fossile rester af fugle er stadig meget sjældne i Gram Leret. Dette fund antyder tilstedeværelsen af en for forskningen hidtil ukendt slægt indenfor alkefuglenes familie med en særegen – måske unik – anatomisk tilpasning i skulderbæltet.

Det anbefales på det stærkeste, at fossilet erklæres for Danekræ. Fossilet har nok velbevarede kendetegn til at kunne bestemmes til en hidtil ukendt slægt og art indenfor en nulevende familie. På lokalt dansk plan vil fossilet indgå i formidlingen af Gram Formationens miljø og betydning, da det kan henføres til en velkendt fuglefamilie. På verdensplan vil fossilet kunne bidrage til med ny information om alkefuglenes forhistoriske mangfoldighed og tilpasninger, især den meget særegne morfologiske udformning.

Det foreslås at fossilet erklæres Danekræ baseret på, at der er tale om en ny slægt med en særegen udformning og international videnskabelig værdi.

Referencer
Hoch, E. (2003): The First Bird from the Danish Miocene. Abstract volume. 51st Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy, Oxford University Museum of Natural History [unnumbered]


Danicafossils © 2015