Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Echinocorys obliquus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
859
Accessionsnummer:
DK 874
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Karin Göbel
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Løsfund, Sangstrup Klint
Stratigrafi:
Periode:
Sen Maastrichtien
Type:
Sporfossil
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 
DK 874 er et par centimeter stort søpindsvin af slægten Galerites (art: Galerites sulcatoradiatus) med delvis bevaret skal og ellers et forflintet indre; men hvor man normalt ville forvente en mere eller mindre kompakt flint stenkerne (indre aftryk) er der i tilfældet DK 874 tale om en ophobning af små, elliptisk-cylindriske smålegemer, pellets. Disse er knap 2 mm lange og 0,8 mm i tværmål, og nogle er helt forflintede (især på undersiden) og andre har stadigvæk i det mindste en ydre hvid skorpe. Dette fænomen er såvidt undertegnede ved, ikke tidligere set i de danske Kridttidslag! Fænomenet og DK 874 blev bragt til vor kundskab af Linda Lægdsmand fra Knebel, Djursland. Hun kendte finderen af DK 874, og hun har selv et gennemskåret Galerites-søpindsvin, helt flintudfyldt, men med tydelige pellets indlejret i flinten. Altså et fænomen i stil med DK 874. DK 874-eksemplaret er dog langt det bedst bevarede og det mest instruktive, derfor er det dette, der bør Danekræ-prøves.

Tolkning:
Da vi har med Galerites-stenkerner at gøre, ved vi, at de kommer fra Kridttidens øverste (seneste) lag. Sådanne lag forekommer faststående i havbunden lige uden for klinten ved Sangstrup. Disse lag er skrivekridt, et meget finkornet sediment, som på dannelsestidspunktet må have været mere eller mindre plevret – i hvert tilfælde ud fra den klassiske fortolkning. De to fossiler, DK 874 og det andet eksemplar, med aflange, mm-store hvide pletter/pellets kunne tyde på, at man måske skal ændre lidt på opfattelsen af havbundens beskaffenhed, i hvert tilfælde lokalt. Det er kendt fra visse kalkkonkretioner i Oligocæne/ Miocæne lag fra Skyum ved Limfjorden, at de kan indeholde store mængder af lignende små og aflange sedimentlegemer. I disse konkretioner er sedimentet ler og organiskholdigt ler, og pellets der er tolket som koprolitter, som fx snegleekskrementer eller krebsdyr-ditto. Men de små pellets findes kun inde i konkretionerne, som må være dannet tidligt – udenfor i det almindelige ler er de væk, klasket sammen af omrodning og sedimentsammentrykning. Det er mit bud, at de hvide pellets i flinten fra Sangstrup ligeledes er ekstraordinært godt bevarede ekskrementer (koprolitter) inde i en beskyttende søpindsvineskal, mens de oprindelige pellets udenfor, ganske som i eksemplet fra lerlagene, er presset sammen af senere sediment- kompaktering og nu er forsvundet. Men hvis de i sin tid var udbredt til stede på datidens havbund, har denne trods alt kunnet være lidt fastere at bevæge sig på for bunddyr end på det bløde snask, man ellers regner med.

Bedømmelse:
DK 874 er efter min opfattelse i høj grad Danekræværdig. Det er ofte via ekstraordinære bevaringsomstændigheder og indirekte fænomener, at man kan udlede noget om ellers sjældent bevarede strukturer og fænomener. Dette er DK 874 et eksempel på.

Litteratur om pellets fra Skyum ved Limfjorden:
Friis, H.: 1995. The role of faecal pellets in deposition of marine muddy sediments - examples from the Danish Tertiary. - Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 42 pp. 68-73.
På nettet kan en pdf-kopi hentes her: http://2dgf.dk/xpdf/bull42-01-68-73.pdf


Danicafossils © 2015