Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Chimaeriformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
851
Accessionsnummer:
DK 865
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Jesper Milàn/Chris Duffin
Lokalitet:
Hasle Klint
Stratigrafi:
Periode:
Tidlig Jura
Type:
Sediment:
Hasle sandsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Jesper Milàn/Chris Duffin 
Two toothplate elements from a myriacanthid holocephalian chimaeroid from the Early Jurassic (Plienbachian) Hasle Formation of Bornholm. The plates represents an isolated upper posterior (palatine) and a lower posterior (mandibular) tooth plates. The tooth plates differs from all other myriacanthids in the distribution of the hypermineralised tissue covering the occlusal surfaces of the tooth plates, and the arrangement of the various ridges which vary their surface relief. The tooth plates represents a new genus and species of Chimaroid and is first myriacanthid holocephalian to be recorded from the Pliensbachian. A partial tooth of the same morphology from the Hasle sandstone was previously decleared Danekræ (DK 148), but the two new specimens are much better preserved, and allows the erection of a new Chimæroid genus and species. A manuscript about the teeth has been submittet to Bulletin of the Geological Society of Denmark. As the two new teeth becomes the holotype and paratype of a new genus and species, we recommend they are decleaded Danekræ.

Kommentar af Niels Bonde:
Tandplader af havmus er megt sjældne fund i Hasle Sandsten, og denne er meget velbevaret og bør være bestembar, men i den tilgængelige litt, som jeg har her incl vertebrat palæontologiske lærebøger og den russiske "treatise" om alle fossile fisk, så ligner disse tandplader, som nok er fra underkæben, ikke noget beskrevet fra Tidlig Jura/Lias (OBS der er en mulighed for, at det i st. er en af de små forreste vomer t-plader altså fra overkæben/ganen af en større fisk, de er vist svære at bestemme). Det ligner slet ikke de to specialiserede Lias former fra England Squalorajidae el Myriacanthidae, men derimod mere alm chimaeroider, altså slægtning til de nulevende Holocephaler, Chimaeroiderne (idag 3 fam, mest på dybt vand eneste hos os er havmusen Chimaera monstrosa). Alle chimaeroider synes at være kendt tidligst fra M. Jura, undt Eomanodon beskrevet af Ward & Duffin fra M. Lias = Sen Pliensbachian, meget nær Hasle Sdst alder, i 1989, men den er unik og fra en palatin/overkæbe t-plade og ligner slet ikke, så måske en ny art ??

Man er dog nok nødt til at se osse den anden side af tandpladen for at lave en ordentlig bestemmelse (ses den på ex nr 2 ??), og der ses ingen slidfelter (Tritors) på pladen, hvilket er lidt mærkeligt (?? Juvenil tandplade). Jeg har ikke ku`finde refs senere end 2009. Tandpladen er nok interessant og burde bedømmes af David Ward i London, som jo har beskrevet den tidligste chimaeoid nertop fra Tidl Jura. Så mit forslag er at udskyde bedømmelsen.


Danicafossils © 2015