Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Neoselachii subcohort

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
85
Accessionsnummer:
DK 96
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Burholt
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Sediment:
Konkretion fra formodet Brejni

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Dette fossilfund er gjort i 1994 af Hr Ole Burholt ved Øster Grønning i Salling. Det er bevaret i en septarie fra Vejle Fjord Formationen (Ø. Oligocæn), og er indkommet i oktober 1994 via Molermuseet (v./ Bent Søe Mikkelsen, Mors) og Lektor N. Bonde (Geologisk Institut).

Status for fundet:
Det drejer sig om et isoleret hvirvel centrum af en ikke nærmere betembar haj. Det ret store centrum (diameter ca. 55mm; længde ved rand ca. 35 mm) er usædvanligt godt bevaret også m.h. t. histologiske detaljer. Alene dette gør stykket specielt, og når man samtidigt tager i betragtning hvor begrænset vort kandskab er til hajer fra Danmarks Øvre Oligocæn, er der god grund til at anse fundet som værdigt til at opnå status som Danekræ.

 Note Hvirvelcentrum af haj i konkretion fra formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015