Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Dromiopsis depressa

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
849
Accessionsnummer:
DK 863
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Søren Bo Andersen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Faxe Kalkbrud
Stratigrafi:
Periode:
M.Danien
Type:
Sediment
Sediment:
Koralkalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
DK 863 er en stenkerne (indre afstøbning) af skjoldet af krabben ?Dromiopsis depressa fra koralken i Faxe Kalkbrud. I sin monografi over krabbefaunaen i Faxe og Limhamn opstillede svenskeren Segerberg i 1900 en ny art fra Limhamn, som han navngav Dromiopsis depressa. Samtidig afbilder han en mindre krabbe fra koralken i Faxe, som han med nogen tvivl beskriver som et muligt juvenilt eksemplar af D. depressa (her afbildet nederst). Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at det ikke er en Dromiopsis, men måske bør henføres til en helt ny slægt. Her kommer fundet af det foreliggende eksemplar yderst belejligt til en ny beskrivelse af arten, da vigtige morfologiske karakterer, som forrand og rostrum er bevaret i modsætning til Segerbergs typeeksemplar fra Faxe.

Konklusion:
Som bekendt er Faxe kalkbrud velkendt for sin rige forekomst af krabber. Desværre dog altid kun som isolerede skjolde og ben. Gennem mere end 40 år af min samlerkarriere har jeg skønsmæssigt samlet 20000 krabber (6000 registrerede) i Faxe Kalkbrud og jeg aldrig fundet noget, som blot ligner DK 863. Der er efter min mening tale om et usædvanligt sjældent fund med nu kun 2 kendte eksemplarer. Da krabben tillige har videnskabelig potentiale skal jeg anbefale, at stykket bliver erklæret Danekræ.


Danicafossils © 2015