Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cidaris sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
847
Accessionsnummer:
DK 860
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jesper Buch
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Marksten af lysegrå flint fundet mellem Skanderborg og Solbjerg Sø i Østjylland.
Stratigrafi:
Periode:
Sen Danien
Type:
Konkretion
Sediment:
Kalksandskalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 
Der er tale om løsfund af en lysegrå flintsten, som er ca. 11 cm på hver led. I stenen er et smukt og velbevaret aftryk af en skal med 12-13 tilhørende pigge af et regulært søpindsvin. Flintens lysegrå farve og øvrige beskaffenhed peger hen på en Sen Danien alder (Øvre Danien), og denne alder støttes af bestemmelsen af fossilet, der bedømmes til at være en Cidaris rosenkrantzi. Udover den trods alt sjældne forekomst som her af skal og pigge samlet og in situ, viser piggene sig at være af en hidtil ukendt udformning for denne art, Cidaris rosenkrantzi, der sædvanligvis ender enten tilspidset eller med en lille stjerne. For hos DK860 ender piggene med bæger- eller næsten kræmmerhusformede afslutninger (som det ses ovenfor i fig. 3 og 4). Det er aldrig set før! Diskussion: Et aftryk af skal med pigge (af samme art som DK860, men dengang kaldt Stereocidaris rosenkrantzi) og ligeledes i en Sen Danien lysegrå flint er tidligere blevet sikret for videnskaben som Danekræ nr. 209. Det er undertegnedes indstilling, at nærværende eksemplar, DK860, som dels er meget smukt bevaret, dels viser skallen lidt mere fra siden og ikke mindst har pigge af en helt ukendt udformning også bør sikres for videnskaben og til udstillingsmæssige formål.Landets efterhånden mange amatørsamlere og andre fossilinteresserede vil givet have glæde af at se så smukke og inspirerende eksemplarer, hvadenten det er i en traditionel montreudstilling eller i en moderne elektronisk gengivelse. Det er jo også en amatørsamlers ihærdighed, der har fremskaffet dette DK860 som så mange andre af de erklærede Danekræ-stykker.

Bedømmelse: DK860 er efter min opfattelse yderst Danekræværdig.

Anvendt litteratur:
Ravn, JPJ, 1928: De regulære Echinider i Danmarks Kridtaflejringer. - D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvidensk. og Mathem. Afd. 9. Række. I. 1. (=Typocidaris rosenkrantzi). Smith, AB & Jeffery, CH, 2000. Maastrichtian and Paleocene Echinoids: A key to world faunas. Special Papers in Palaeontology 63, The Palaeontological Association, London. Aarhus, den 23. september 2016.


Danicafossils © 2015