Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cimomia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
843
Accessionsnummer:
DK 856
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bente Barslund
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Løsfund, Røsnæs Strand
Stratigrafi:
Periode:
Mellem Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Røsnæs Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Der kendes nautiler fra flere af Tertiærets aflejringer i Danmark. Mest kendte og almindelige er de i Faxe Kalken, hvorfra der kendes fem arter (Ravn 1902, Rosenkrantz 1944). Fra Selandienet kendes de i Lellinge Grønsandet (Rosenkrantz 1944, Schnetler 2001) og fra Kerteminde Mergelen (Schnetler & Nielsen, in prep.)

I Lillebælt Leret fra Eocæn kendes mere end 10 eksemplarer af Cimomia imperialis (J. Sowerby, 1812) samt et enkelt eksemplar af Aturia zigzag (J. Sowerby, 1812). De fleste eksemplarer er bevarede som pyritstenkærner, og næsten alle er fragmenter (Schnetler & Heilmann-Clausen 2011). Desuden kendes et eksemplar af en art af slægten Deltoidonautilus (DK 785).

Cimomia
left Fra Øvre Oligocæn kendes eksemplarer af en Cimomia fra Lyby Strand (DK 219).

Fra Miocæne blokke ved Esbjerg Havn kendes eksemplarer af en Cimomia (DK 563).

Derimod er der aldrig tidligere fundet nautiler i det Eocæne Røsnæs Ler, der heller ikke er almindelig i blotninger. En barytkonkretion med indre aftryk (stenkerne) af en nautil (?Cimomia) er for nylig fundet som løsfund på Røsnæs Strand. Dette fund er således det første nautilfund fra Røsnæs Leret overhovedet, og en undersøgelse viste, at eksemplaret som noget helt enestående havde kæberne bevaret. Der er hermed tale om et unikt fund, der vil få stor videnskabelig betydning for en beskrivelse og evt. opstilling af en ny art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets ekstreme sjældenhed, videnskabelige betydning, fine bevaringstilstand og udstillingspotentiale.


Danicafossils © 2015