Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Carabidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
84
Accessionsnummer:
DK 95
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Rebekka Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Klitgården, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Et stykke skifer (både plade og modplade skulle være indleveret, men vi kan ikke finde modpladen. Muligvis har Nils M. Andersen modtaget den. Vi mener dog godt, at vi kan bedømme fundet alligevel. Stykket måler ca. 2,5 x 2,5 cm. og er påført nummeret GM-2073 på bagsiden. Perifert placeret aftryk af dorsolateral-siden af en bille. Billen måler ca. 1,1 cm i længden. Dens hoved, bryst, bagkrop og antenner er særdeles tydelige og ialt fem ben er bevaret. Benenes børster og tarsalled ses meget tydeligt. Stribningen på begge dækvinger er delvis bevaret.

Sammenligning med tidligere fund:
Den fossile billes generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som tilhørende ordenen Coleoptera (biller), underordenen Adephaga, familien Carabidae (løbebiller) og underfamilien Harpalinae.
Denne underfamilie er ikke tidliger registreret fra móleret (jf. S. G. Larsson, 1975). Ifølge Larsson (som var billespecialist) er ialt 150 stykker med bileaftryk kendt fra móleret; heraf en del løbebiller, men de fleste er dårligt bevaret. En del slægter af Harpalinae er velkendte fra baltisk rav. Det aktuelle fund er usædvanlig velbevaret og burde kunne bestemmes nærmere.

Konklusion:
Fundet af en fossil bille i móler er af enestående videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Palæocæn. Desuden vil det være interessant at sammenligne denne art med de beskrevne arter fra baltisk rav (Eocæn - Ø. Palæocæn). Fundet bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum, Københavns Universitet. Det aktuelle fund er usædvanligt velbevaret og ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Løbebille i cementsten.

Danicafossils © 2015