Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Exilia n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
837
Accessionsnummer:
DK 846
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotype af Exilia n. sp.
Højde 15.5 mm, bredde 3.8 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotype af Exilia n. sp. fra Gundstrup DK 846

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er arten Exilia crassistria (von Koenen, 1885) en af de hyppigste, og det er den også i Lellinge Grønsandet (von Koenen 1885; Ravn 1939; Schnetler 2001). Arter er meget variabel, hvilket også nævnes af både von Koenen og Ravn. Et enkelt eksemplar afviger ved sin slankhed og skulptur så meget, at den må betragtes som en ny art.

Eksemplaret vil blive holotype til denne nye art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning, store sjældenhed og fine bevaringstilstand.

Referencer.

Ravn, J.P.J. 1939: Études sur les mollusques du Paléocène de Copenhague. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter 1(1), 106 pp.

von Koenen, A. 1885: Ueber eine Paleocäne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) 32, 1–128.


Danicafossils © 2015