Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Athleta n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
836
Accessionsnummer:
DK 845
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotype Athleta n. sp.
Højde 36 mm, bredde 15 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

Paratype af Athleta n. sp.
Højde 36 mm, bredde 15 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.
Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotype og paratype af Athleta n. sp. fra Gundstrup DK 845

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fundet adskillige eksemplar af en ny art af slægten Athleta. Den afviger fra Volutilithes nodifer (von Koenen, 1885) på flere punkter. Der er udvalgt to typeeksemplarer, der viser henholdsvis mundings- og rygside. De vil blive holotype og paratype til den nye art.

Eksemplarerne indstilles til danekræ på grund af deres videnskabelige betydning og fine bevaringstilstand.


Danicafossils © 2015