Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Fusinus n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
835
Accessionsnummer:
DK 844
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotype for Fusinus n. sp.
Højde 28 mm (anslået højde ca. 40 mm), bredde 14.5 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotype for Fusinus n. sp. fra Gundstrup DK 844

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fundet et enkelt eksemplar af en hidtil ubeskreven art af slægten Fusinus (familie Fasciolariidae, Neogastropoda). Denne familie er i Danmarks Paleocæn repræsenteret af Fusinus danicus (von Koenen, 1885), som der er fundet flere eksemlarer af. Den nye art afviger fra denne art ved bl. a. at være mindre slank og ved at have en anden skulptur’.

Det afbildede eksemplar er bevaret som et ydre aftryk af skallen, og det er således muligt at fremstille en god afstøbning. Kanalen er dog ikke fuldstændigt bevaret. Eksemplaret vil blive holotype til en ny art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som holotype, store sjældenhed og fine bevaringstilstand.

Referencer.

von Koenen, A. 1885: Ueber eine Paleocäne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) 32, 1–128.


Danicafossils © 2015