Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ataxocerithium? n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
832
Accessionsnummer:
DK 841
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotypen for Ataxocerithium? n. sp.
Højde 20.0 mm, bredde 6.6 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotypen for ?Ataxocerithium n. sp. fra Gundstrup DK 841

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fundet et eksemplar, der med lidt tvivl kan henføres til slægten Ataxocerithium (familie Cerithiopsidae). Denne familie er rigt repræsenteret i Faxe ved flere arter, hvoraf flere er meget talrige, og blandt disse er slægten Ataxocerithium også repræsenteret ved en almindelig art (Ravn 1933, Lauridsen & Schnetler 2014). Derimod kendtes slægten Ataxocerithium indtil nu hverken fra Lellinge Grønsandet eller Kerteminde Mergelen (Grönwall & Harder 1907, von Koenen 1885, Ravn 1939, Schnetler 2001, Ødum 1926).

Eksemplaret vil blive holotype til en ny art. Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som holotype, store sjældenhed og fine bevaringstilstand.

Referencer.

Grönwall, K.A. & Harder, P. 1907: Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 18, 102 pp.

Lauridsen, B.W. & Schnetler, K.I., 2014: A catalogue of Danian gastropods from the Baunekule facies, Faxe Formation, Denmark. – Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 32, 117 pp.

Ravn, J.P.J. 1939: Études sur les mollusques du Paléocène de Copenhague. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter 1(1), 106 pp.

Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 pp.

von Koenen, A. 1885: Ueber eine Paleocäne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) 32, 1–128.

Ødum, H. 1926: Studier over Daniet i Jylland og paa Fyn. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 45, 306 pp.


Danicafossils © 2015