Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Epetrium n. sp. 2

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
827
Accessionsnummer:
DK 836
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotypen for Epetrium n. sp. 2.
Højde 30.1 mm, bredde 4.5 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
>Indstilling til danekrævurdering af holotypen for Epetrium n. sp. 2. fra Gundstrup DK 836 Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fundet to eksemplarer af slægten Epetrium (familie Triphoridae). Denne familie er rigt repræsenteret i Faxe ved flere arter, hvoraf en er meget talrig (Ravn 1933, Lauridsen & Schnetler 2014). Den er også repræsenteret i Lellinge Grønsandet ved København (Schnetler 2001), men er ikke hidtil fundet i Kerteminde Mergelen.

De to eksemplarer fra Gundstrup er bevarede som aftryk, hvoraf der kan fremstilles fine afstøbninger. De afviger så meget fra hinanden, at der kan opstilles to forskellige arter.

Det afbildede eksemplar vil blive holotype til den anden af disse to ny art af Epetrium.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning, store sjældenhed og fine bevaringstilstand.

Referencer.

Lauridsen, B.W. & Schnetler, K.I., 2014: A catalogue of Danian gastropods from the Baunekule facies, Faxe Formation, Denmark. – Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 32, 117 pp.

Ravn, J.P.J. 1933: Études sur les pélécypodes et gastropodes daniens du Calcaire de Faxe. Memoires de l’Academie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark. Section des Sciences Series 9, 5(2), 72 pp.

Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 pp.


Danicafossils © 2015