Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Kangilia n. sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
825
Accessionsnummer:
DK 834
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotype af Kangilia n. sp.
Højde 22 mm, bredde med vinge 20 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

Holotype af Kangilia n. sp.
Højde 22 mm, bredde med vinge 20 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.
Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotype og paratype for Kangilia n. sp. fra Gundstrup DK 834

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter vakte en pelikanfodssnegl tidligt opmærksomhed ved sin store lighed med arten Kangilioptera ravni fra Paleocænet i Grønland. Arten blev opstillet i 1970 af Alfred Rosenkrantz, der samtidigt opstillede Kangilioptera som en underslægt til slægten Anchura. Nu opfattes Kangilioptera som en selvstændig slægt. Arten fra Gundstrup blev nævnt i Schnetler (2001).

Der er fundet en del eksemplarer i Gundstrup, men kun enkelte er fuldstændigt bevaret. Det bedste eksemplar vil blive holotype til den nye art. Som paratype er valgt et fragment af en vinge, set fra indersiden, da den er karakteristisk for slægten Kangilioptera.

Eksemplarerne indstilles til danekræ på grund af deres store videnskabelige betydning som holotype og paratype og deres fine bevaringstilstand.

Referencer:

Rosenkrantz, A. 1970: Marine Upper Cretaceous and lowermost Tertiary deposits in West Greenland. Bulletin of the geolgical Society of Denmark 19, 406-453.

Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 pp.


Danicafossils © 2015