Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Drepanocheilus (Arrhoges) n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
824
Accessionsnummer:
DK 833
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotype for Drepanocheilus (Arrhoges) n. sp. Højde 23 mm, bredde inklusive vinge 18 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

Holotype for Drepanocheilus (Arrhoges) n. sp. Højde 23 mm, bredde inklusive vinge 18 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.
Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotypen for Drepanocheilus (Arrhoges) n. sp. fra Gundstrup DK 833

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fire arter af Aporrhaidae (pelikanfodssnegle). Både von Koenen (1885), Grönwall & Harder (1907) og Ravn (1939) nævner tre arter af denne familie, men en enkelt art benævnes af von Koenen (1885) med lidt tvivl Aporrhais aff. Sowerbyi Mant. Grönwall & Harder (1907) opstiller den nye art Aporrhais koeneni for en del af von Koenens eksemplarer af Aporrhais aff. Sowerbyi Mant., mens resten regnes for at være Aporrhais aff. Sowerbyi Mant. Denne art fra Englands Eocæn er dog ikke identisk med den danske art, der derfor vil blive opstillet som ny art.

Alle eksempler, nævnt i litteraturen, er ufuldstændige. Der er fundet flere eksemplarer i Gundstrup, men kun enkelte er fuldstændigt bevaret. Det bedste eksemplar er valgt som holotype til den nye art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning og gode bevaringstilstand.

Referencer.

Grönwall, K.A. & Harder, P. 1907: Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 18, 102 pp.

Ravn, J.P.J. 1939: Études sur les mollusques du Paléocène de Copenhague. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter 1(1), 106 pp.

von Koenen, A. 1885: Ueber eine Paleocäne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) 32, 1–128.


Danicafossils © 2015