Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Genotia inconspicua

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
822
Accessionsnummer:
DK 848
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Genotia inconspicua (von Koenen, 1885).
Højde 27.4 mm, bredde 12.5 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af Genotia inconspicua (von Koenen, 1885) fra Gundstrup DK 848

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fundet et eksemplar af arten Genotia inconspicua (von Koenen, 1885). Arten er opstillet på fire eksemplarer fra Lellinge Grønsand fra Vestre Gasværk, og typeeksemplaret er meget defekt. I den senere litteratur (Ravn 1939, Schnetler 2001) er der kun nævnt nogle få defekte eksemplarer og fragmenter. Eksemplaret fra Gundstrup er langt mere fuldstændigt bevaret og bidrager derfor til kendskabet til arten. Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning, artens store sjældenhed og fine bevaringstilstand.

Referencer.
Grönwall, K.A. & Harder, P. 1907: Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 18, 102 pp.

Ravn, J.P.J. 1939: Études sur les mollusques du Paléocène de Copenhague. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter 1(1), 106 pp.

Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 pp.

von Koenen, A. 1885: Ueber eine Paleocäne Fauna von Kopenhagen. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (Göttingen) 32, 1–128.


Danicafossils © 2015