Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mangelia n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
821
Accessionsnummer:
DK 849
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Mangelia n. sp. Holotype.
Højde 17.1 mm, bredde 7.2 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af Mangelia n. sp. fra Gundstrup DK 849

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. sneglearter er der fundet et enkelt eksemplar af en ubeskrevet art af slægten Mangelia (famile Mangeliidae, Neogastropoda). Slægten kendtes indtil nu ikke fra Danmarks Paleocæn. Eksemplaret vil blive holotype til en ny art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som holotype, den store sjældenhed og den gode bevaringstilstand.


Danicafossils © 2015