Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Belophos n. sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
820
Accessionsnummer:
DK 850
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Belophos n. sp. Holotype.
Højde 18.8 mm, bredde 8.6 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.

Belophos n. sp. Paratype.
Højde 13.5 mm, bredde 6.7 mm.
Siliconegummiafstøbning og aftryk.
Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotype og paratype for Belophos n. sp. fra Gundstrup DK 850

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt de ca. 90 sneglearter er der fundet to eksemplarer af en art af slægten Belophos (familie Mangeliidae, Neogastropoda). Slægten kendes fra Sydamerika og Australien fra Øvre Kridt (Senon) til Oligocæn (Wenz, p. 1463). Eksemplarerne vil blive holotype og paratype til en ny art.

Eksemplarerne indstilles til danekræ på grund af deres videnskabelige betydning som typemateriale, deres store sjældenhed og fine bevaringstilstand.

Referencer.
Wenz, W. 1938-1944: Gastropoda. In Schindewolf, O.H. (ed.): Handbuch der Paläozoologie 6, 1. Prosobranchia, in 7 parts. 1: 1-240, figs 1-478, 1938; 2: 241-480, figs 472-1235, 1938; 3: 481-720, figs 1236-2083, 1939; 4: 721-960, figs 2084-2787, 1940; 5: 961-1200, figs 2788-3416, 1941; 6: 1201-1506, figs 3417-4211, 1943; 7: 1507-1639, i-xii, 1944.


Danicafossils © 2015