Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Modiolula n.sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
817
Accessionsnummer:
DK 853
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 

Indstilling til danekrævurdering af holotype af Modiolula n. sp. fra Gundstrup DK 853

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt muslingerne er der fundet enkelte eksemplarer af en ubeskrevet art af en stor Modiolula. Defekte skaller af denne slægt har tidligere været nævnt i litteraturen (von  Koenen 1885, Ravn 1939, Schnetler 2001), men det har kun været brudstykker. Nu foreligger komplette eksemplarer, der gør det muligt at opstille en ny art.

Det afbildede eksemplar vil blive holotype for denne nye art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som holotype og dets fine bevaringstilstand.


Danicafossils © 2015