Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cuspidaria n.sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
809
Accessionsnummer:
DK 824
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Gundstrup
Stratigrafi:
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen

Holotype af Cuspidaria n. sp. Længde 38.5 mm, højde 21.5 mm.
Siliconegummiafstøbning.

Holotype af Cuspidaria n. sp. Længde 38.5 mm, højde 21.5 mm.
Aftryk.
Billede

Foto ©: Mogens S. Nielsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af holotypen for Cuspidaria n. sp. fra Gundstrup DK 824

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være meget fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er sjældent velbevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løsblok, og i en Grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. En monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse af undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen, og den forventes afsluttet i 2016.

Blandt muslingearterne er der flere eksemplarer af en stor art af slægten Cuspidaria. I litteraturen om Danmarks Paleocæn er der indtil nu kun nævnt nogle ubestemmelige fragmenter (Schnetler 2001).

De fundne eksemplarer er dels bevarede som aftryk og dels som eksemplarer med skallen delvist bevaret. Det bedste aftryk er fuldstændigt og valgt som holotype for den nye art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som holotype og dets fine bevaringstilstand.

Referencer

Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 pp.


Danicafossils © 2015