Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Linuparus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
802
Accessionsnummer:
DK 814
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Lykke Dahl Mortensen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Møns Klint
Stratigrafi:
Periode:
Sen Danien
Type:
Sediment
Sediment:
Københavnskalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Evaluering af DK 814, et fund af langhalet krebsdyr Linuparus i forkislet kalksten. Sen Danien

Et 110 x 50 mm stykke Grønsandskalk-lignende matrix med dårligt bevarede rester af et krebsdyr bestående af et cephalothorax (rygskjold) samt 6 haleled. Det karakteristiske fladtrykte, rektangulære rygskjold med de V-formede nakkefure og bagtil tre fremtrædende længdekamme viser, at dyret repræsenterer slægten Linuparus, der tilhører langusterfamilien (Palinuridae). Denne er karakteriseret ved at have lange kraftige antenner i stedet for klosakse. Langustere bliver ofte kaldet de kloløse hummere!

Langusterfamilien omfatter 8 slægter, hvoraf 3, herunder Linuparus også forekommer fossilt. I Danmark er der fundet skjold-dele i Københavnskalken fra Sen Danien og et enkelt halestykke fra koralkalken i Fakse Kalkbrud. Et eksemplar er desuden fundet i det bornholmske Bavnodde Grønsand og fra skrivekridtet på Stevns er fundet 2 velbevarede eksemplarer, hvoraf det ene er blevet erklæret for danekræ – DK 284. Der er således tale om sjældne fossilfund, og når et nyt dukker op som det foreliggende, bør det afprøves som potentielt danekræ.

Konklusion:
Fossilet er desværre meget slidt og vel ikke tilstrækkelig velbevaret ( rygskjoldets forreste del med pandetorn og orbitae er ikke eksponeret) til at kunne danne grundlag for en egentlig videnskabelig beskrivelse. Det er under alle omstændigheder et sjældent fund, som nok bør erklæres for danekræ.


Danicafossils © 2015