Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cimomia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
800
Accessionsnummer:
DK 812
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Lindø Terminalen ved Munkebo, Fyn
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Selandien
Type:
Sediment
Sediment:
Kertemindemergel

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af nautil DK 812 Cimomia sp. fra Lindø Terminalen ved Munkebo, NØ Fyn

Kerteminde Mergelen fra Paleocæn (Selandium) regnedes tidligere for at være ret fossilfattig. På typelokaliteten Lundsgårds Klint syd for Kerteminde findes kun få arter af mollusker, og de er for det meste dårligt bevarede. Kerteminde Mergelen kendes også som løse flager i morænen (Grönwall & Harder 1907, Madsen 1930) og som løsblok, og i en grusgrav ved Gundstrup nord for Odense er der gennem de sidste ca. 20 år indsamlet et stort materiale af Kerteminde Mergel, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. De er fundet i forkislede lag i mergelen, og der kan fremstilles fine afstøbninger af aftrykkene ved hjælp af silikonegummi. Der er fundet muslinger, søtænder, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet ca. 120 arter. Undertegnede og Mogens Stentoft Nielsen har arbejdet med faunaen siden sidst i 1990erne, og en monografi over molluskfaunaen er under udarbejdelse og forventes afsluttet i 2016.

Blandt molluskerne er der fundet flere eksemplarer af nautiler, alle tilhørende en art af slægten Cimomia. Næste alle eksemplarer er ufuldstændige eller trykkede, så en artsbestemmelse er vanskelig. I Museets samlinger findes der ingen eksemplarer af nautiler fra Kerteminde Mergelen, så et næsten komplet eksemplar vil være yderst velkomment i samlingen.

Mette Agersnap Grejsen Hofstedt har for nylig fundet et meget velbevaret eksemplar af denne nautilart i en af Kerteminde Mergel, fundet på Lindø Terminalen ved Munkebo, NØ Fyn, hos Flintholm Sten & Grus ApS, Havnegade 88, Odense C. (opfisket i Kattegat lige nord for Fyn). Skallen er kun lidt deformeret og har skallen delvist bevaret, bl. a. en del af mundingen, samt perlemorslaget smukt bevaret. På dette kan både tilvækstlinier og spiraler ses, og den fine bevaring gør det sandsynligt, at arten kan sammenlignes med beskrevne arter og måske nybeskrives.

Eksemplaret indstilles til danekrævurdering på grund af den videnskabelige betydning og det store udstillingspotentiale ved at være næsten komplet bevaret og desuden have perlemorslag med tilvækstlinier og skulptur velbevaret.

Stevnstrup, 1. april 2016.
Ingemann Schnetler

Referencer.
Grönwall, K.A. & Harder, P. 1907: Paleocæn ved Rugaard i Jydland og dets Fauna. – Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 18, 102 pp.
Madsen, V. 1937: Om Forekomster af Glacialflager af paleocæn Mergel paa Sjælland. – Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. København. Bd. 7: pp. 391–410.
Schnetler, K.I. 2001: The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection. – Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 pp.


Danicafossils © 2015