Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Echinaster jacobseni

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
798
Accessionsnummer:
DK 808
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
John W. M. Jagt
Lokalitet:
?
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Evaluering af DK 808, et aftryk af søstjerne og isopod krebsdyr i moler

Fund af søstjerner i Fur Formationens bjergarter er generelt sjældne. To fund er tidligere blevet erklæret for danekræ, begge bevaret i moler. Det ene stykke (DK 132) er bestemt til arten Echinaster jacobseni (Wienberg, 1972). Det andet fund (DK 62) er bestemt til arten Colounia colei (Forbes, 1852). Hertil kommer i Geologisk Museums samlinger tre dårligt bevarede stykker uidentificerede søstjerner.
Det foreliggende fund DK 808 er det hidtil mest komplette eksemplar af Echinaster jacobseni.

DK_808b
Som noget helt usædvanligt er der i samme stykke bevaret et aftryk af et isopod krebsdyr - en havbænkebider. Krebsdyret kan for nuværende ikke umiddelbart bestemmes hverken til slægt eller art, men må afvente fremstillingen af en afstøbning og efterfølgende overlades til en ekspert!

Konklusion:
Fundet udgør i sig selv et ”dobbelt danekræ”, da såvel søstjernen som det unikke krebsdyr har videnskabeligt potentiale og bør erklæres for danekræ.

Støtteerklæring fra John Jagt, Maastricht Naturhistorisk Museum:

New Mo Clay asteroid

In itself the spectacular preservation, with recoiled arms, of this sea star warrants immediate recognition as Danekrae, but the matter goes further. From a literature survey*, this would appear to be second individual known of a very rare species – this was first described in 1972 as Echinaster jacobseni, based on a partial specimen from the same lithostratigraphic unit as the recently recovered individual. Although the mouth frame of the new specimen looks a bit jumbled, arm structure is much better than in the holotype (SNM 12796) and thus can add significantly to the characterisation of this taxon. It also helps in augmenting our understanding of Mo Clay deposition and biota. In short – highly recommended for Danekrae status.

Dr. John W.M. Jagt, 18 February 2016


Danicafossils © 2015