Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ammonoidea underklasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
797
Accessionsnummer:
DK 766
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Peter Alsen
Lokalitet:
Esbjerg Havn, Jyske Rev
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Konkretion
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Peter Alsen 
Indstilling af DK 766 til danekrævurdering: fund på Esbjerg Havn af blok fra Nedre Jura med mange ammonitter

Fundssted:
På Esbjerg Havn findes der stendynger, der stammer fra Jyske Rev, hvor stenfiskere suger forskellige stenarter op. En del af disse er forsteningsførende, især fra Oligocæn og Miocæn baseret på en vurdering af molluskerne. Det foreliggende stykke fra Nedre Jura er imidlertid sjældent forekommende.

Blokken indeholder en mængde små skaller af bl.a. gastropoder og små bivalver, samt mere eller mindre fragmenterede ammonitter af arten Cleviceras exaratum. Den pågældende art er blandt de arter, som indimellem udviser unormale former, idet man af og til ser eksemplarer, som mangler kølen - men ellers matcher arten fuldstændigt. Denne abnorme form for intraspecifikke variation er beskrevet hos makrokonker (de formodede hunner) i C. exaratum, mens manglende køl er endnu ikke dokumenteret hos mikrokonkerne (de formodede hanner). Blokken fra Jyske Rev indeholder imidlertid mikrokonker af Cleviceras exaratum nogle med, og andre netop uden, køl.

DK_766b
Fig. 1: Mikrokonker af Cleviceras exaratum. Det store eksemplar (th) og individet umiddelbart til venstre er intraspecifikke varianter, der mangler køl (hhv. 2.2 og 1.15 cm i diameter). Yderligere til venstre ses ventralsiden af et eksemplar med køl.
Foto ©: Sten Lennart Jakobsen.

Bedømmelse:
Blokken anses for bevaringsværdig, dels som sjælden repræsentant for Fjerritslev Formationen og dels pga dens bidrag til den øgede forståelse af den intraspecifikke variation af ammonitarten C. exaratum. Blokken bør sikres for fremtidig forskning ved at indgå i museets samling. Det anbefales derfor at blokken med dets fossilindhold erklæres danekræ.

Her kan du downloade en artikel om Jyske Rev af Jørgen O. Leth.

Litteratur:
Howarth, M.K. 1992: The ammonite family Hildoceratidae in the Lower Jurassic of Britain. Monograph of the Palaeontographical Society issue 586, Vol. 145 (part 1) and issue 590, vol. 146 (part 2).
Michelsen, O., Nielsen, L.H., Johannesen, P.N., Andsbjerg, J & Surlyk, F. 2003: Jurassic lithostratigraphy and stratigraphic development onshore and offshore Denmark.

Danicafossils © 2015