Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Leptoplastus angustatus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
796
Accessionsnummer:
DK 759
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Thomas Weidner
Bestemt af:
Arne Thorshøj Nielsen
Lokalitet:
As Hoved Klint ca. 10 km n. f. Juelsminde
Stratigrafi:
Leptoplastus Superzone
Periode:
Yngre Kambrium [Furongian]
Type:
Konkretion
Sediment:
Løsblok, bituminøs kalk konkretion (antrakonit)

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Arne Thorshøj Nielsen 
Danekræ DK 759, antrakonit (inkl. modstykke) med tre næsten hele eksemplarer af trilobitter, fundet i løsblok.

Evaluering:
Fundet udgøres af en sort bituminøs kalkstensblok, såkaldt antrakonit, der indeholder 3 næsten hele eksemplarer af trilobitter associeret med diverse løsdele (pygidier, cranidier). De 'hele' eksemplarer mangler dog de løse kinder og fossilerne repræsenterer givetvis hudskifter. Slægterne Leptoplastus og Eurycare er til stede.

Det ene eksemplar kan bestemmes som Leptoplastus angustatus (Angelin, 1854). Et andet ser ud til at repræsentere Eurycare brevicauda (Boeck, 1838). Det tredje er formodentligt også en Eurycare, sandsynligvis samme art, men behøver præparation for sikker bestemmelse. Dette selskab er karakteristisk for den øvre kambriske Leptoplastus Superzone (midt Furongian).

L. angustatus er ofte særdeles hyppigt forekommende i dette interval i Alunskifer Formationen i Sverige, Norge og Danmark (Bornholm) og arten er derfor velkendt. Eurycare brevicauda er lidt mindre almindelig, men dog velkendt. Fundet kan derfor ikke siges at have væsentlig videnskabelig værdi og stykket er erklæret danekræ alene ud fra sine udstillingsmæssige kvaliteter.

 Note Løsblokken stammer med stor sandsynlighed fra Västergötland.

Danicafossils © 2015