Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cheloniidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
795
Accessionsnummer:
DK 807
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jørn Ulrik Hansen og Henrik Madsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25 -> +30]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
DK 807 Havskildpadde med bløddele og 'hornplade'.

Præpareret ved Frank Osbæck og præsenteret ved symposium i Southampton aug. 2015.

Cementstenen vejer over 30 kg og måler ca. 75 x 55 cm og har bevaret dele af en stor havskildpadde (ca ½-delen af rygskjoldets højre side er bevaret, 30 x 15 cm, med en mørk plade på toppen; halen ca 22 cm, korsbenet ca 8 cm bredt og en isoleret hvirvel, samt et forlem og et baglem (ca 32 cm) med dele af lemmebælterne og 'hud' mellem fingrene på forluffen; desuden 2 insekter, hovedet af den almindelige 'guldlaks' (en samling fuglefjer ?? eller hud fragment).

Rygskjoldet (carapax) er typisk for havskildpadder, chelonider, med en fast, hvælvet midterdel og spidserne af de fusionerede ribben med store huller imellem, hvor de når marginal-pladerne. Bid Disse er ret smalle, 3 - 4 cm, og der er to kraftige helede bidmærker i kanten. Oven på skjoldet liggere en stor, mørk, tynd, sekskantet, symmetrisk 'plade' med lidt uregelmæssig overflade; den har form som en hornplade fra rækken midt på ryggen, nok snarest den bagerste plade, og den ligger da også over bagenden af skjoldet. Med 30 cm bevaret kan skjoldet nok rekonstrueres til ca. 60 cm langt med forreste del væk, og da neuralplader og hvirvlerne i midtlinien ikke ses, har bredden nok været omkring 40 cm. Det ventrale plastron ses ikke.

Halen består af ca. 18 hvirvler i sammenhæng, og den isolerede hvirvel er måske den første halehvirvel med meget lav spina, så at halen har været ca. 23 cm lang. Det isolerede korsben består af 3 fusionerede hvirvler med to store, runde huller på hver side mellem de 3 kraftige bækken-ribben. Bredden er ca. 8 cm, og det er ca. 5 cm langt.
Bag- og forlem dækker ind over hinanden. Baglemmet er nemmest at observere, og de 3 'segmenter' er henholdsvis 12, 10 og 10 cm lange (fod, underben, lårben), så i alt ca. 32 cm langt. Mellemfod og alle fem fingre er bevaret, i al fald to af dem med ret lange kløer, den på 3. tå meget spids (4. og 5. mangler yderste led). Tibia er let krummet, fibula lige, lårbenet er ganske svagt 'S-krummet'. Af bækkenet ses pubis ca. 10 cm langt med et afrundet indhak forrest, og der er under pubis en anden kraftig knogle, som må være ilium (?)
Forlemmet har et lidt mere 'S-krummet' humerus på ca. 10 cm, underarm ca. 8 cm lang, og luffen ca. 15 cm med bevaret hud mellem fingrene, så forluffen er lidt længere end bagluffen. Alle fingerled er bevaret. Underarmsknoglerne er næsten rette. Skulderbæltet ses neden under armen, og det er vel den slanke acromion proces på scapula (skulderbladet), der let krum stikker frem foran humerus.
Ifølge Frank Osbæck er der også 'hud' bevaret på dele af carapax, og dele fra modpladen med hudrester er hos J. Lindgren i Geol. Inst., Lund til undersøgelser for bl.a. farve-indikationer.

Bestemmelse: Fossilet er en havskildpadde af familien Chelonidae, om en ny art vil nøjere undersøgelse vise.

Betydning:
Denne skildpadde er, skønt bevaret med kun mindre end halvdelen af kroppen, extremt velbevaret med bløddele (hud) og sandsynligvis rester efter en stor hornplade. I så fald nok globalt set den eneste kendte fossile skildpadde med sådanne plader bevaret (lille juvenile "Luffe", Tasbackia, DK 567, også fra Ejerslev Molergrav, har langs med randpladerne bevaret noget fint brunligt, som må være fra randens hornplader). Huden mellem fingrene er også meget exeptionelt velbevaret (ligeledes bevaret hos "Luffe". Der er altså her tale om 'Verdens bedst bevarede skildpadde(r)'.

Vurdering:
Med de nævnte bløddele og den sensationelle hornplade bør dette fossil erklæres Danekræ. Som udstillingsstykke vil den klart kunne placeres i 'Det Dyrebareste på SNM' (sammen med "Luffe" og den 3-D skrigefugl vi er ved at beskrive nu).

 Note Havskildpadde i cementsten.

Danicafossils © 2015