Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
785
Accessionsnummer:
DK 796
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Niels Bonde og Estelle Bourdon
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25 => +30]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde og Estelle Bourdon 
DK 796 - Stor fisk og fuglekranium.

Evalueringen skal ses i kombi med Estelle Bourdons vurdering af fuglekraniet bevaret i 3-D.

Bevaring:
Fisken er bevaret med lidt af kraniets gællelågs-region, den bagerste del af hjernekassen (dennes hulrum ses klemt sammen) med en stor køl (crista) på nakkeregionen og det meste af skulderbæltet med en stor brystfinne med 14-15 finnestråler (stort cleithrum med scapulo-coracoid og finnens radier på, supracleithrum, noget af posttemporale-supratemporale med sideliniekanal; lidt af operculum, sub- og inter-operculum). Mange ribben forrest er ’på plads’, men hvirvlerne er helt splittet fra hinanden og spredt gennem resten af stenen, og enkelte finnestråler ses bagerst og må være fra rygfinnen; nogle tynde knogler er intermuskulære ben, nogle lidt kraftigere er neuralbuerne (torntappe) skildt fra deres centre, hvirvellegemerne, der af en type som i primitive benfisk). I denne ødelagte (exploderede ??) krop (i abdominal-regionen) ligger også fuglekraniet. Forreste del af kroppen er mellem ribbenene beklædt med meget små skæl, rundagtige (cycloide) med fine tilvækstringe (detaljer svære at se uden mikroskop). Og under bugen ligger noget langstrakt, mørkt og krummet, som synes at være tarm(-mave-)indhold med enkelte små fiskehvirvler i.

Bestemmelse:
Denne type store fisk er kendt fra nogle få meget fragmentariske stykker uden at kraniet er ordentligt kendt, og med de meget små skæl, ligesom et større ret dårligt/svagt aftryk i molér. Det synes at være en stor Salmoniform (laksefisk), muligvis af selve laksefamilien (Salmonidae), og altså ret sjælden. Bestemmelsen til familie lidt usikker, så delene bevaret her er ret informative.

Betydning:
Extra info om en meget stor dårligt kendt fisk fra faunaen i Fur Fm.; exceptionel ang. bevaring af måltidsrester/maveindhold, blandt hvilket nok også fuglekraniet kan regnes. Jeg ved ikke af andre fossile fisk med fuglerester i maven !!! Men med de mange rester af landfugle i moléret, så måtte jo noget sådant dukke op en dag: En død fugl er blevet snappet af en stor rovfisk i overfladen, og denne fisk er død ret få timer efter og er sunket de hundreder af meter til bunden, måske først mere el mindre exploderet. (Ærgerligt at ikke mere af kraniet er bevaret ligesom den manglende krop bag rygfinnen - kraniet har jo nok været godt over 20 cm langt [højden omkring 15 cm], og dermed fisken over 1 m lang).

Alene det 3-D fuglekranium er en usædvanlig bevaring for fossile fugle, som her kan give mange anatomiske detaljer - og dertil er fisken ganske sjælden og er dårligt kendt anatomisk.

Vurdering af Estelle Bourdon:
DK 796 - fish remains and bird skull

Bird skull

The avian remains consist of a well-preserved skull (braincase plus part of beak) on top of a calcareous concretion. Despite slightly damaged frontal bones, the braincase is preserved in three dimensions and undistorted. The exposed parts of the braincase include the roof of the orbit, the temporal region and the occipital region. The ventral side of the skull is concealed by matrix, as well as most of the orbit, but parts of the lacrimal, palatine and scleral ring are visible on the left side. The caudal part of the beak is preserved in anatomical connection with the braincase, and the jugal bar is completely preserved on the left side. This bird had schizorhinal nostrils, which suggest that it had a rhynchokinetic type of kinesis, as in Charadriiformes (shorebirds) and Morsoravis. The skull belonged to bird the size of a small tern. Further preparation is needed on this specimen. Another option is to investigate the specimen with X-ray micro CT. The very good preservation of the skull would allow a reconstruction of the palate region and endocranial cast of this extinct bird. Further study on this specimen will certainly shed new light on the early evolution of modern birds. Overall, I think that this specimen is remarkable and ought to be declared Danekræ.

 Note Fiskerester, træ og fuglekranium.

Danicafossils © 2015