Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Osteichthyes klasse

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
784
Accessionsnummer:
DK 795
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Kjeld Christensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Konkretionen er ca 10 x 8 cm og ca 3 cm tyk. Den indeholder dele af kraniet af en fisk (postorbital hjernekasse, dele af ganen og en underkæbe, dele af tungen), ventrale dele af skulderbæltet med bækken tilhæftet langt fremme under hovedet, nogle få hvirvler. Der er en revne gennem orbita.
Hjernekassen ses dorsalt, den er meget bred bagerst (3 cm mellem pteroticas laterale kanter), og der er meget kraftige nakke-ledknuder (på exoccipitalia), og to fine ledflader mod det kraftoige hyomandibulare, som bedst på h. s. leder dels mod et fragment af operculum (gællelåg), dels ventralt mod symplecticum og ganen, dvs. metapterygoid og quadratum, ledbenet for underkæben, hvis bagerste del (dermarticulare) er bevaret. Hjernekassen er meget smal (eroderet) mellem øjehulerne (orbita), og snuderegion med næsekapsler er eroderet væk forrest. En smule af preoperculum (forgællelåg) ses på h. s. bag kæbeleddet.

Konkretionen er ca 10 x 8 cm og ca 3 cm tyk. Den indeholder dele af kraniet af en fisk (postorbital hjernekasse, dele af ganen og en underkæbe, dele af tungen), ventrale dele af skulderbæltet med bækken tilhæftet langt fremme under hovedet, nogle få hvirvler. Der er en revne gennem orbita.
Hjernekassen ses dorsalt, den er meget bred bagerst (3 cm mellem pteroticas laterale kanter), og der er meget kraftige nakke-ledknuder (på exoccipitalia), og to fine ledflader mod det kraftoige hyomandibulare, som bedst på h. s. leder dels mod et fragment af operculum (gællelåg), dels ventralt mod symplecticum og ganen, dvs. metapterygoid og quadratum, ledbenet for underkæben, hvis bagerste del (dermarticulare) er bevaret. Hjernekassen er meget smal (eroderet) mellem øjehulerne (orbita), og snuderegion med næsekapsler er eroderet væk forrest. En smule af preoperculum (forgællelåg) ses på h. s. bag kæbeleddet.
Ventralt ses begge siders tungebuer nå sammen i midten, og tæt bagved ses de forreste nedre dele af de store cleithra fra begge sider af skulderbæltet nå sammen i en spids. Tæt bag denne ses v. bækken (men ingen bugfinne-stråler). V. cleithrum ses højt op bag kraniet og leder der mod en stump af supracleithrum. Der er vist en lille stump af scapulo-coracoidet på h. s. (som har støttet den manglende brystfinne). Længere bagud ses ventralt 3 - 4 hvirvellegemer, som er presset et godt stykke ned og væk fra nakkeleddet.

Bestemmelse:
Det er helt sikkert en torskefisk (Gadoid) med bækkener (og bugfinner) rykket helt frem under hovedet mellem underkæber og tunge. Også hjernekassens facon med de meget kraftige nakkeled er typisk, ligesom det store hyomandibulare. Sandsynligvis er det slægten Rhinocephalus (også kendt fra London Clay og moléret), og Lillebælt Ler er kun lidt yngre end London Leret. Denne er beslægtet med kulmulerne, Merluccius (8-9 arter i dag på næsten alle kontinentalskrænter og fx i Nordsøen) i familien Merlucciidae. (De er lidt primitivere end de egentlige torsk, fam. Gadidae med tre rygfinner, som måske endnu ikke var opstået i Eocæn). Det er den første fisk fra Lillebælt Ler, som med nogen sikkerhed kan vises at være en 'kulmule' (selvom jeg har nævnt i al fald to stk., som nok også er torsk, men helt sikkert ikke er kulmuler, DK 122 og 241 - se Danekræ-bogen).

Vurdering:
Stykket har en rimeligt stor videnskabelige interesse og synes nogenlunde bestembart, og gode fiskekranier er ikke særligt almindelige i vort 'plastiske ler'.

 Note Fiskefossils i mangankarbonat konkretion.

Danicafossils © 2015