Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Bibionidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
78
Accessionsnummer:
DK 91
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Ejerslev, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
To stykker skifer (plade og modplade), henhv. ca. 13 x 10 x 5 x 3,5 cm og 5,5 x 5,5 x 2 cm, begge påført nummeret 14M- A4114 på bagsiden. Hhv. centralt og perifert placeret aftryk af ventralsiden af myg (liggende tæt ved snegl). Fluen måler ca. 1,4 cm i længden. Dens hoved, bryst og bagkrop er relativt tydelige, men antenner er ikke bevarede. Alle seks ben er præpareret frem (men ikke på modpladen, hvor aftrykket er dårligt bevaret). Begge vinger er velbevarede med særdeles tydeligt omrids og nervation. R2+3 er gaffeldelt. Vingerne er delvis sort-pigmenteret og delvis dækket af et tyndt lag svovlkis. Fundet er ledsaget af separat datablad med registrerings-nummer, findested, finder og horizont (askelag: +25 <-> +30 cementsten).

Sammenligning med tidligere fund:
Den fossile mygs generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordenen Diptera (tovingede insekter), overfamilien Nematocera (myg), familien Bibionidae (hårmyg), underfamilien Pleciinae. Denne insektfamilie er ikke tidligere fundet i moleret, men en del arter er beskrevet fra baltisk rav. Det aktuelle fund tilhører en underfamilie (karakteriseret ved den gaffeldelte R2+3), som i dag er overvejende tropisk og ikke findes i den Palæarktiske region.

Konklusion:
Fundet af en fossil hårmyg i moler er af enestående videnskabelig interesse, bl.a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Desuden vil det være interessant at sammenligne denne art med de beskrevne arter fra baltisk rav (eocæn - øvre Palæocæn). Fundet bør derfor sikres f. eks. ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum, Københavns Universitet. Det aktuelle fund er velbehandlet samt ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Hårmyg i cementsten.

Danicafossils © 2015