Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Deltoidonautilus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
774
Accessionsnummer:
DK 785
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens R. Madsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Pyritisering
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af Deltoidonautilus sp. fra Trelde Næs

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. Indsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter.

Af nautiler kendes mere end 10 eksemplarer af Cimomia imperialis (J. Sowerby, 1812) samt et enkelt eksemplar af Aturia zigzag (J. Sowerby, 1812). De fleste eksemplarer er bevarede som pyritstenkærner, og næsten alle er fragmenter (Schnetler & Heilmann-Clausen 2011). Et eksemplar af en nautil er indsendt af Mogens Madsen og ser ud til at tilhøre en art af slægten Deltoidonautilus. Denne slægt er hidtil ikke fundet i Danmark, så der er hermed tale om en ny art fra Lillebælt Leret. Slægten Deltoidonautilus tilhører familien Hercoglossidae Spath, 1927, der er kendt fra Øvre Jura til Oligocæn, mens slægten Deltoidonautilus er kendt fra Øvre Kridt til Oligocæn (Kummel 1964). Slægten har en lignende lobelinie som Hercoglossa, der især kendes fra Faxe (Danien).

Det fundne eksemplar er bevaret som pyritstenkærne. Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som en hidtil ukendt art fra Lillebælt Leret og på grund af dets udstillingspotentiale som et stort og ret fuldstændigt bevaret eksemplar.

Referencer:
Kummel, B., 1964: Nautilioidea - Nautilida, in the Treatise on Invertebrate Paleontology, Part K Nautiloidea, Geological Society of America and University of Kansas press. (K455-K457).
Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. 2011: The molluscan fauna of the Eocene Lillebælt Clay, Denmark. - Cainozoic Research 8(1-2), 41-99.

 Note Pyritiseret nautil, Deltoidonautilus sp., fra Trelde Næs.

Danicafossils © 2015