Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Belemnitellidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
773
Accessionsnummer:
DK 786
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Arnager Strand N. for havn, Bornholm
Stratigrafi:
Bavneodde Grønsand
Periode:
Yngre Kridt [Santonien]
Type:
Indeslutning
Sediment:
Glaukonitisk sandsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Fundet består af en masseophobning af belemnitter i en kvartsitisk glaukonit sandsten. De tilhører alle arten Gonioteuthis westfalica, som findes i Bavnoddegrønsandet - den yngste bornholmske aflejring fra Kridttiden (Santonien).

Belemnitterne er ikke sjældne at finde enkeltvis i aflejringen, men det som gør dette fossil fund særlig interessant er den store koncentration. Der er nemlig aldrig tidligere observeret egentlige konglomerater med belemnitter i Bavnodde Grønsandet, som det fx forekommer i skalgruskalken ved Ignaberga i Skåne. Hvad der så kan skyldes denne lokale sammenhobning er vanskeligt at sige, men et muligt bud kunne være et maveindhold fra en haj.

Det er almindeligt kendt, at hajer gylper ufordøjede rester op. I vores kridtaflejringer har man fx fundet sammenhobning af randplader fra søstjerner, som er tolket som et maveindhold. I en fantastisk velbevaret fossil haj fra de jurassiske skifre ved Holzmaden kan man se de ufordøjelige rester af belemnit-blæksprutter i maveregionen.

Konklusion: Belemnitter man finder i Bavnodde Grønsandet er normalt velbevaret og ikke koroderet som i det foreliggende stykke. Det kunne godt tyde på, at de er blevet ætset af mavesyren!? Den omstændighed, at man aldrig har fundet lag med sammenskyllede rester af belemnitter, som det foreliggende kan sandsynliggøre, at der må være tale om et maveindhold.

Jeg synes stykket er interessant set ud fra en palæoøkologisk vinkel.
Indeslutning
På billedet ses et fantastisk velbevaret hajfossil fra Juratiden med vommen fyldt af ufordøjelige belemnitter og det bornholmske fund indsat til sammenligning.
Reference:
Walter Kegel Christensen & Max-Gotthar Schulz 1997: Coniacian and Santonian belemnite faunas from Bornholm, Denmark. Fossils and Strata, nr. 44, p. 1-73

 Note Akkumulation af belemnitter Gonioteuthis westfalica og Goniomax lundgreni i glaukonitisk sandsten.

Danicafossils © 2015