Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cimomia imperialis

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
772
Accessionsnummer:
DK 783
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens R. Madsen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Pyritisering
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Optagelser af nautilen fra forskellige vinkler.

 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af
Cimomia imperialis (J. Sowerby, 1812) fra Trelde Næs

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. Indsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter.

Af nautiler kendes mere end 10 eksemplarer af Cimomia imperialis (J. Sowerby, 1812) samt et enkelt eksemplar af Aturia zigzag (J. Sowerby, 1812). De fleste eksemplarer er bevarede som pyritstenkærner, og næsten alle er fragmenter (Schnetler & Heilmann-Clausen 2011).

Et meget velbevaret eksemplar af Cimomia imperialis er indsendt af Mogens Madsen, Fredericia. Det fundne eksemplar er bevaret som pyritstenkærne og er på nær beboelseskammeret fuldstændigt bevaret. Af dette er der bevaret en del af randen i den ene side af mundingen, så man kan skønne sig til både mundingens form og størrelse. Skallens øvrige vindinger er ikke deformerede og viser tydeligt skallens tværsnit og lobelinierne.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets fine bevaringstilstand og udstillingspotentiale.

Referencer:
Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. 2011: The molluscan fauna of the Eocene Lillebælt Clay, Denmark. - Cainozoic Research 8(1-2), 41-99.

 Note Pyritiseret nautil, Cimomia sp., fra Trelde Næs.

Danicafossils © 2015