Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Echinocorys sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
766
Accessionsnummer:
DK 777
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Bavneodde, Bornholm
Stratigrafi:
Bavneodde Grønsand
Periode:
Yngre Kridt [Santonien]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Eksemplar 1 set fra siden

Eksemplar 1 set fra undersiden.Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Eksemplar 2 set fra siden

Eksemplar 2 set fra undersidenBillede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 
Fund af søpindsvin i Bavnoddegrønsand er sjældne. I litteraturen er der omtalt én dårligt bevaret Micraster sp. og pigge af Stereocidaris sceptrifera (Ravn 1921) og i Ravns bearbejdninger af Kridttidens søpindsvin i 1927 og 1928 er materialet ikke forøget. Dog er der i de nyere tid indsamlet lidt ekstra materiale af Stereocidaris sceptrifera (undertegnedes egne fund af 2 pigge) og 3 fund af "Micraster" sp., som nærværende valuar kender til, hvoraf det ene fund, Isomicraster sp. er blevet erklæret som danekræ nr. DK 11.

Med fundet af DK 777 er der en væsentlig forøgelse af vort kendskab til søpindsvinefaunaen i Bavnoddegrønsandet. De to eksemplarer, som utvivlsomt er af slægten Echinocorys, er de første repræsentanter for denne slægt i disse lag. De er en hel del knust, men er bevaret nok til en sikker slægtsidentifikation. Ydermere er der en interessant ekstra detalje ved eksemplar nr. 1, idet der på undersiden er en del pigge bevaret. Dette er i sig selv sjældent.

Det er min indstilling, at DK 777 er danekræ-værdigt alene ud fra sjældenheden af søpindsvin i disse lag og nyheden ved tilstedeværelsen af slægten Echinocorys i Bavnoddegrønsandet. Indrømmet, at bevaringen lader noget tilbage at ønske, men det bør træde i baggrunden for de øvrige gevinster.

Litteratur:
Ravn, J.P.J. 1921: Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna. III. Senonet. - Danm. geol. Unders. II.Rk. 32. København.
Ravn, J.P.J. 1927: De Irregulære Echinider i Danmarks Kridtaflejringer. - Det Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvid. og Mathem. Afd. 9. Række, I, 1. 74 pp. København.
Ravn, J.P.J. 1928:  De regulære Echinider i Danmarks Kridtaflejringer. - D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvidensk. og Mathem. Afd. 9. Række. I. 1.
Surlyk, F. 2006: De ældre lag fra Sen Kridt, i: Naturen i Danmark - Geologien. Gyldendal. København.

 Note To irregulære Søpindsvin, Echinocorys

Danicafossils © 2015