Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Elasmosaurus? sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
764
Accessionsnummer:
DK 272
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Assens
Stratigrafi:
Periode:
Sen Kridt [Campanien]
Type:
Imprægnering
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fossil hvirvel fra en svaneøgle.

Fossilet, der blev fundet på stranden ved Assens, repræsenterer et meget slidt hvirvellegeme af en meget stor plesiosaur (svaneøgle). Hvirvlens sider er særdeles slidte - der mangler skønsmæssigt nogle cm på hver af langsiderne, således at det man faktisk ser på, ikke er overfladen, men det indre af knoglen (spongiosa). Hvirvlen var oprindeligt meget bredere i forhold til længden, end den er nu. Alle processer fra hvirvlen er derfor væk, ligeså deres tilhæftningspunkter på hvirvellegemet. Karakteristisk for plesiosaurhvirvler findes to ovale huller (kridtudfyldte) på hvivlens underside. Enderne (ledfladerne) er derimod ikke så slidte, men dækket af en kridtkappe. Hvirvlen er formentlig en bagerste ryghvirvel, subsidiært en forreste halehvirvel.

Hvirvlens størrelse (11,5 cm) implicerer en totallængde for dyret på anslået 10 meter. Dyret kan med nogen sikkerhed anslås til at være en af de meget langhalsede, avancerede svaneøgler, de såkaldte elasmosaurer (måske slægten Elasmosaurus). Disse er mest kendt fra Øvre Kridt aflejringer, især fra USA, men der kendes et fåtal elasmosaur hvirvler fra NØ Skåne (Ignaberga og Ivø Klack), med alderen Campanien (ca. 80 mio. år gamle), og det synes rimeligt, at denne hvirvel er ført hertil med isen under sidste istid fra netop disse lag. I Skåne findes også den langt almindeligere Scanisaurus, men denne er langt mindre, og dens hvirvler ser anderledes ud.

Det er meget usædvanligt at finde en af de ret sjældne Skånske elasmosaurer som løsblok her i Danmark, og det anbefales, at den indstilles som Danekræ. Der bør ydermere udtages prøver af kridtet på ledfladerne, for at få hvirvlen aldersbestemt.

Danicafossils © 2015