Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gadiformes

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
763
Accessionsnummer:
DK 454
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jennifer Nielsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Nordkysten af Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fossil benfisk, formodentlig torskefisk bevaret i cementsten.

Cementsten, 23 x 16 cm, og modplade, 34 x 32 cm, med hoved og dele af forkrop af fossil fisk med en bevaret længde på ca. 15,5 cm.

Af kraniet, der er noget fragmenteret og ukomplet, ses velbevarede kæber, fine tænder, dele af kranietaget, kind- og gællelågsregionen samt "tungen" (en knogle i mundbunden). Desuden findes et dusin let spredte hvirvler samt lange, tynde finnestråler, der mest sandsynligt stammer fra brystfinnen.

Kæberne er lange og formentlig hængslet lige bag øjet. Overkæbens forreste knogle, præmaxillare ("mellemkæbebenet"), er lang og slank med omtrent ens størrelse tænder i en række bagest og noget større tænder foran et brud i knoglen. Den ligeledes lange dentale (tandbærende ben) i underkæben har tænder, der er kraftigst forrest og ikke tætsiddende, mens de bageste er mindre og sidder meget tættere, muligvis i to rækker.

Gællelågsregionen er ødelagt, men der ses vistnok dele af et lille, fragmenteret gællelåg (operculum). Skulderbæltets knogler mangler.

De omkring 12 bevarede hvirvler ligger spredt, men formodentlig i rigtig rækkefolge. De forreste hvirvler har meget kraftige torntappe, og de følgende har slankt trekantede processer til ribbenene.

Bestemmelse:
På trods af, at fossilet er knust og kun fragmentarisk bevaret, synes det at kunne bestemmes som en torskefisk, men ikke den i moleret almindelige Rhinocephalus (kulmuleslægtning), som tydeligt har to rækker kraftige tænder i kæberne. Der er ud over denne og nogle helt små torskefisk (der måske er dens unger, men dog ligner de noget yngre Eophysis fra Oligocæn-tiden) kun kendt 1 - 2 andre større former, der er sjældne og ligesom den foreliggende kun bevaret i form af fragmenter.

Vurdering:
Moleret har den ældste fauna af skeletbevarede torskefisk (3, måske 4 arter) - en gruppe, der senere kom til at dominere Nordsøen og andre nordlige farvande. Det nye fossil har derfor stor videnskabelig interesse. Torskefisk er meget sjældne i det lidt ældre Stolle Klint ler (ca. 55 millioner år). Den ældste, kendte torskefisk er fundet i lag fra Danien-tiden (65-61 millioner år) i Vestgrønland. Trods den fragmentariske bevaringstilstand er det nye fossil desuden et meget illustrativt udstillingsstykke, der sandsynligvis er velegnet til syrepræparation.

Danicafossils © 2015