Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Fratercula sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
762
Accessionsnummer:
DK 784
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mathilde Mendgaard Johannesen
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Gram Lergrav
Stratigrafi:
Gram Formationen
Periode:
Sen Miocæn [Tortonien]
Type:
Sediment:
Gram Ler

Billede

Foto ©: Martin Abrahamson


Billede

Foto ©: Martin Abrahamson


Billede

Foto ©: Martin Abrahamson


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Evaluering af fossil Lunde-knogle fra Gram Leret

Fossilet er et fragment bestående af øverste del af højre lårben. Fossilet er yderst velbevaret i tre dimensioner.

Fossilet er bestemt til at tilhøre slægten Fratercula (lunder) på grund af mange anatomiske ligheder med knogler fra nutidige lunder i Zoologisk Museums samling (Fratercula arctica; ZM 91.620 og 91.621; F. corniculata ZM 104.147; og F. cirrhata; ZM 12.6.1873.5) - se nedenfor.

Der er kun to gange tidligere fundet fuglefossiler i Gram Leret, hvoraf et stykke - den nedre del af en overarmsknogle - blev bestemt til at være fra en alkefugl (Alcidae; Hoch, 2003). Det nye fossil kan muligvis stamme fra samme art, men dette kan ikke afgøres nærmere.

Fossile rester af lunder er forholdsvis sjældne; de hidtil ældst kendte er omkring 4,4 millioner år gamle og stammer fra Yorktown Formationens aflejringer i Nordamerika (Olson & Rasmussen, 2001; Smith, 2015).

Det anbefales på det stærkeste, at fossilet erklæres for Danekræ. Fossilet har nok velbevarede kendetegn til at kunne bestemmes til en kendt slægt indenfor en nulevende familie, og er samtidigt den ældst kendt repræsentant for slægten på verdensplan. På lokalt dansk plan vil fossilet let kunne indgå i formidlingen af Gram Formationens miljø og betydning, da det kan henføres til en alment velkendt fugleslægt. På verdensplan vil fossilet kunne bidrage til genetiske og molekylære undersøgelser af fuglenes slægtsskab og evolutionsmønstre (herunder igangværende forskning på Statens Naturhistoriske Museum), da det kan bidrage med en vigtig kalibreringsalder for en nutidig fugleslægt.

Anatomisk beskrivelse og sammenligning

I lighed med Fratercula arctica er lårbenshovedets (caput femoris) fovea ligamentum capitis på facies articularis acetabularis en dorsomedialt affladet facet, og hele facies articularis acetabularis er distalt afgrænset af en markant hylde. På begge er facies articularis antitrochanterica caudalt en markant, tynd kam der forbinder facies articularis acetabularis med en markant impressiones obturatoriae. Den kraniale del af facies articularis antitrochanterica udgøres af en markant hylde, der også kan findes hos nogle nutidige F. arctica (ZM 91.621). Den proximale del af trochanter femoris udgør en markant craniocaudalt orienteret og en markant cranialt projiceret crista trochanteris; fossa trochanteris er ikke særlig markant eller dybt. Der findes et lille indhak på crista trochanteris’ distale del ved impressiones ilitrochanterica; sidstnævnte er lateromedialt fortykket og fortsætter distalt i en tynd, men markeret linea intermuscularis cranialis ned ad lårbensskaftets overflade.

Fossilet har en oval fordybning på den proximale del af overfladen lige under den caudale hylde af facies articularis antitrochanterica; fordybningen på fossilet deles i to af en svag, lateromedial linje og morfologien ligger indenfor variationen hos de nutidige eksemplarer (ZM 91.620 og 91.621).

Impressiones iliotrochanteris er meget ens; proximocranialt en markant, aflang fordybning, der løber proximodistalt; posterocaudalt fra denne findes en stor og dominerende oval fordybning; fordybningen afgrænses distocranialt af en kam (tynd og skarp på fossilet; fortykket på F. arctica). Impressiones obturatoriae er umiddelbart meget ens og knudrede. En svagt markeret linea intermuscularis løber langs den mediocaudale side af lårbensskaftet.

Sammenligning med knogler af nutidige lunder viser, at fossilets størrelse er indenfor 88-100% af Almindelig Lunde/Søpapegøje (Fratercula arctica; ZM 91.620 og 91.621); 85% af Hornet Lunde (F. corniculata; ZM 104.147); og 70% af Toplunde (F. cirrhata; ZM 12.6.1873.5).

Til forskel fra den nutidige Fratercula arctica, besidder fossilets lårbenshovede en markant oval grube (caput femoris) på den caudale side af facies articularis acetabularis. Endvidere er den craniale del af trochanter femoris projiceret lidt mere proximalt på fossilet end hos F. arctica.

Referencer

Hoch, E. (2003): The First Bird from the Danish Miocene. Abstract volume. 51st Symposium of Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy, Oxford University Museum of Natural History [unnumbered]
Olson, S.L.& Rasmussen, P.C. (2001): Miocene and Pliocene Birds from the Lee Creek Mine, North Carolina. Smithsonian Contributions to Paleobiology 90, pp 233-365
Smith, A. (2015): Sixteen vetted fossil calibrations for divergence dating of Charadriiformes (Aves, Neognathae). Palaeontologia Electronica 18.1.4FC, pp 1-18

 Note Øvre del af højre lårbensknogle af lunde, Fratercula sp. (Aves: Charadriiformes): Alcidae)

Danicafossils © 2015